Home > Podyplomowe > Podatki Inne > Zaoczne > Białystok > Studia Podyplomowe - Doradztwo Podatkowe - Białystok - Podlaskie

Studia Podyplomowe - Doradztwo Podatkowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Doradztwo Podatkowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem studiów jest zaprezentowanie zagadnień obowiązujących na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego i przygotowanie słuchaczy do wykonywania w/w zawodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności prawa i administracji, pracowników urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, osób uprawnionych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego, osób posiadających certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, osób zatrudnionych na stanowisku skarbnika gminy oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego lub pragnących zapoznać się z przepisami podatkowymi.
 • Szczegółowe informacje
  1 Podstawy prawne działalności gospodarczej
  2 Źródła prawa i wykładnia prawa
  3 Analiza podatkowa, materialne prawo podatkowe
  4 Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
  5 Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji
  6 Prawo celne
  7 Prawo dewizowe
  8 Prawo karne skarbowe
  9 Administracja finansowa i kontrola skarbowa
  10 Rachunkowość
  11 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
  12 Doradztwo podatkowe
  13 Etyka zawodowa
  14 Język angielski
  15 Program księgowo-finansowy
  16 Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |