Studia II Stopnia-Systemy Informacyjne w Biznesie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Systemy Informacyjne w Biznesie - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kieunek-Informatyka i Ekonometria
  Specjalizacja- Systemy Informacyjne w Biznesie

  Studia na tej specjalności umożliwią Ci zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu zasad, narzędzi i metodologii projektowania współczesnych systemów informacyjnych, poczynając od analizy struktury systemu, poprzez interfejs użytkownika, a na zarządzaniu tego typu systemami kończąc. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych jako narzędzia przekazu informacji w firmach i organizacjach. Studia przygotują Cię do pracy w zespołach specjalistów odpowiedzialnych za zwiększanie konkurencyjności firmy na rynku.

  W programie studiów m.in.:

  * analiza systemów informacyjnych,
  * metodologia projektowania interfejsu użytkownika,
  * inteligentne systemy informacyjne,
  * zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi
  .

  Specjalność jest realizowana od 2. semestru na studiach II stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent nabędziesz umiejętności projektowania serwisów internetowych, nadzorowania projektów w zakresie e-promocji czy też projektowania interfejsów użytkownika. Będziesz także przygotowany do projektowania i eksploatacji hurtowni i baz danych, analizowania i projektowania systemów informatycznych, stosowania technologii IT w sferze e-commerce.

   

Inne informacje związane z systemy informacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |