Studia I Stopnia-Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA Dostarczenie dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości * 4 zdjęcia (dowodowe - podpisane na odwrocie) * kserokopię dowodu osobistego: strony 1 i 2 (nowy dowód) oraz przedłożenie dowodu osobistego celem potwierdzenia zgodności z przedstawioną kserokopią * książeczkę wojskową do sporządzenia wypisu (w przypadku mężczyzn) Wypełnienie: * ankiety osobowej * deklaracji opłat (miesięczne raty, semestralne) * oświadczenie dla celów ochrony danych osobowych * ślubowanie * upoważnienie * podanie o przyjęcie na studia
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

  Przedmioty:

  Grupa treści kształcenia ogólnego:

  * Język obcy (egzamin na poziomie B2 w dowolnym semestrze)
  * Filozofia
  * Socjologia
  * Socjotechnika
  * Ochrona własności intelektualnej
  * Technologie informacyjne
  * Wychowanie fizyczne
  * Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Grupa treści podstawowych:

  * Ekonomia
  * Geografia polityczna
  * Myśl polityczna
  * Nauka o państwie i prawie
  * Nauka o polityce
  * Przywództwo polityczne
  * Współczesne systemy polityczne

  Grupa treści kierunkowych:

  * Administracja publiczna
  * Badania opinii publicznej
  * Historia Polski XX wieku
  * Historia powszechna XX wieku
  * Marketing polityczny
  * Organizacja i zarządzanie
  * Podstawy komunikacji społecznej
  * Polityka regionalna
  * Polityka społeczna i gospodarcza
  * Prawo wspólnotowe i integracja europejska
  * Samorząd i polityka lokalna
  * Statystyka i demografia
  * Stosunki międzynarodowe
  * System polityczny RP
  * Systemy informatyczne administracji publicznej

  Grupa treści specjalizacyjnych:

  * Seminarium dyplomowe

  Przedmioty specjalizacyjne:

  * Budżet Unii Europejskiej
  * Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  * Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna
  * Regionalny Program Operacyjny
  * Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  * Zarządzanie projektami
  * Polityka spójności
  * Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  * Prefinansowanie inwestycji

Inne informacje związane z zarządzanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |