Studia I Stopnia-Wydział Montażu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawska Szkoła Filmowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Wydział Montażu - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagania rekrutacyjne: Konkurs zgłoszeń - ocena teczki kandydata, na którą złożą się: 1) Ankieta. 2) List motywacyjny zawierający, m.in. opis podejmowanych dotychczas działań artystycznych kandydata. 3) Scenariusz dokumentalny lub fabularny (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym) w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu maksimum 20 fotografii autorstwa kandydata, w formacie 10x15 lub 13x18. Podpisane teczki należy dostarczyć do siedziby WSF w terminie do 30 czerwca 2009r. Etap II (opcjonalny) 1) Rozmowa kwalifikacyjna. 2) Prezentacja dodatkowych prac artystycznych (np.: próby własnych prac montażowych (ok. 5 min.) lub drugi fotoscenariusz, zgodny z wytycznymi podanymi w punkcie 3) powyżej).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  WYDZIAŁ MONTAŻU

  Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia: podstawy reżyserii i montażu, różne gatunki opowiadania filmowego i wynikające z nich skutki montażowe, budowanie rytmów w scenach aktorskich, budowanie dramaturgii akcji, techniki montażu oddające strukturę czasu i przestrzeni w filmie, montaż 'wbrew zasadom', i.in. Słuchacze realizują krótkie praktyczne ćwiczenia montażowe mające na celu naukę montażu na potrzeby różnych form filmowych (film fabularny, dokument, reportaż, reklama, teledysk, serial, news, teleturniej), uwzględniając różnice techniki montażowej w zależności od rodzaju materiałów wyjściowych. Szkoła zapewnia stanowiska montażowe do ćwiczeń podczas zajęć i do ćwiczeń indywidualnych.

  Nauka na Wydziale Montażu trwa 1 rok (2 semestry) i odbywa się w systemie zaocznym. Tok nauki przewiduje zajęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidualną nad własnymi ćwiczeniami montażowymi. Słuchacze mają prawo uczestniczyć w zajęciach ogólnowydziałowych, projekcjach filmowych oraz w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez specjalnych gości Szkoły.


Inne informacje związane z kino

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |