Studia I Stopnia-Sadownictwo i Warzywnictwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Sadownictwo i Warzywnictwo - Zaoczne - Skierniewice - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (inżynierskie)
  Wydział Ogrodniczy
  Specjalizacja-Sadownictwo i Warzywnictwo

  Semestr I

  Język obcy    
  Chemia nieorganiczna                  
  Ekonomia    
  Technologia informacyjna        

  Botanika    
  Agrometeorologia    
  Filozofia    
  Uprawa roli i żywienie roślin        

  Semestr II

  Język obcy    
  Chemia organiczna    
  Mikrobiologia    
  Gleboznawstwo    
  Nasiennictwo    
  Genetyka i hodowla roślin    
  Uprawa roli i żywienie roślin   cz.II     
  Mechanizacja i inżynieria ogrodnicza   

  Semestr III

  Język obcy     
  Sadownictwo     cz.I    
  Warzywnictwo   cz.I    
  Rośliny ozdobne cz.I    
  Dendrologia    
  Fizjologia roślin    
  Biochemia    
  Ekologia i ochrona środowiska    


  Semestr IV        

  Język obcy    
  Sadownictwo     cz.II    
  Warzywnictwo   cz.II    
  Rośliny ozdobne cz.II    
  Przetwórstwo owoców i warzyw    
  Prawo rolne    
  Ekonomika produkcji Ogrodniczej    


  Semestr  V

  Język obcy    
  Biotechnologia roślin    
  Przechowalnictwo płodów ogrodniczych        

  Szkółkarstwo ogrodnicze    
  Sztuka ogrodowa    
  Entomologia    
  Fitopatologia    
  Ekologiczna i integrow.produkcja ogrodnicza    
  Rynek ogrodniczy    

  Semestr VI

  Prawo Unii Europejskiej    
  Zajęcia terenowe    
  Historia sztuki ogrodowej    
  Budownictwo obiektów ogrodniczych    
  Ochrona własności
  intelektualnej i BHP    

  Kształtowanie terenów zieleni    
  Pszczelarstwo      
  Herbologia    
  Pieczarkarstwo
      
  Seminarium

  Semestr VII
         
  Przemysł rolno – spożywczy        
  Podstawy przedsiębiorczości  
   
  Zajęcia praktyczne
  Seminarium
  Przygotowanie pracy Dyplomowej

Inne informacje związane z ogrodnictwo i projektowanie ogrodów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |