Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Wrocław > Studia I Stopnia-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studia na tej specjalności pozwolą absolwentom poznać wszelkie mechanizmy wpływające na światową gospodarkę. Po ukończeniu specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze absolwenci będą potrafili m.in.: * analizować międzynarodowe rynki finansowe, * przygotowywać i zawierać transakcje w handlu zagranicznym, * promować produkty na rynkach międzynarodowych, * dokonywać oceny finansowej inwestycji zagranicznych, * zarządzać ryzykiem w międzynarodowych firmach, np. w towarzystwach ubezpieczeniowych, * posługiwać się w praktyce prawem handlowym, przygotowywać wnioski o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Perspektywy zawodowe Absolwenci tej specjalności w WSB będą przygotowani do pracy w: * instytucjach handlu zagranicznego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się spedycją i transportem: w działach marketingu tych firm, promując produkty na rynkach międzynarodowych; w działach księgowości, zajmując się obrotem międzynarodowym, * przedsiębiorstwach spedycji międzynarodowej, w pionach obsługi międzynarodowych obrotów towarowych, współpracując z agencjami celnymi, * międzynarodowych koncernach, które coraz częściej inwestują w Polsce, * agencjach konsultingowych, które często współpracują bardzo ściśle z międzynarodowymi koncernami i same również działają na skalę międzynarodową, * bankach i instytucjach finansowych, inwestujących na całym świecie, * urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych i współpracą z Unią Europejską, instytucjach Unii Europejskiej jako doradca z zakresu światowego handlu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wymagane są następujące dokumenty: * kwestionariusz, podanie i życiorys - dokumenty dostępne w Biurze Informacji i Rekrutacji * świadectwo maturalne- orginał lub odpis * kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (orginał do wglądu) * 4 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego: 45x35 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * kopię obydwu stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości * mężczyźni – dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) * dowód wniesienia opłaty wpisowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość

  Zakres: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

  I rok studiów
  (przedmioty są wspólne dla wszystkich obszarów)

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Technologia informacyjna
  - Socjologia
  - Etyka biznesu

  Przedmioty podstawowe:
  - Mikroekonomia
  - Prawo
  - Matematyka
  - Rachunkowość
  - Finanse

  Przedmioty kierunkowe:
  - Rachunkowość finansowa
  - Bankowość

  II rok studiów

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  - Język obcy
  - Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe:
  - Statystyka
  - Makroekonomia

  Przedmioty kierunkowe:
  - Matematyka finansowa
  - Analiza finansowa
  - Rynki finansowe
  - Finanse publiczne
  - Finanse przedsiębiorstw

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  - Seminarium dyplomowe (student wybiera promotora pracy dyplomowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami)
  - Wykład do wyboru

  III rok studiów

  Przedmioty podstawowe:
  - Ekonometria

  Przedmioty kierunkowe:
  - Ubezpieczenia

  Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty określane przez Uczelnię):
  - Finanse międzynarodowe
  - Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego
  - Rozliczenia i ubezpieczenia w handlu zagranicznym

  - Prawo celne i dewizowe
  - Strategie i logistyka przedsiębiorstwa międzynarodowego
  - Seminarium dyplomowe

  - Wykład do wyboru

   

   

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |