Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Wrocław > Studia I Stopnia-Kryptografia - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Kryptografia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSiS-Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej-Wydział Informatyki oraz Wydział Filologii i Turystyki

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Kryptografia - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Kryptografia jest gałęzią nauki, która pierwotnie zajmowała się szyfrowaniem, czyli przekształcaniem różnego rodzaju wiadomości w postaci tekstu w języku naturalnym na kryptogram, zawierający tę wiadomość. Aktualnie szyfrowana wiadomość może mieć dowolną formę - może to być np. fotografia, zapis rozmowy telefonicznej, faks, itp. Efektywne przekształcenie kryptograficzne tworzy kryptogram, który w najmniejszym stopniu nie przypomina ukrytej w nim wiadomości. Dzięki temu tylko posiadacz tajnego klucza może poprawnie odczytać ukrytą w kryptogramie wiadomość, do której nie ma dostępu żadna osoba postronna, jeśli nawet jest jej znany algorytm szyfrowania, ponieważ nie posiada tajnego klucza. Dzisiaj obszar zastosowań kryptografii znacznie się poszerzył. Oprócz swojej pierwotnej funkcji w postaci ochrony informacji przed nieupoważnionym dostępem, kryptografia pozwala identyfikować użytkowników baz danych i sieci komputerowych, umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów, weryfikuje kompletność i nienaruszalność przesyłanych danych oraz zapewnia realizację całego szeregu innych funkcji, związanych z bezpieczeństwem informatycznym. Trzeba jednak pamiętać, że kryptografia jest jedynie niewielkim, ale bardzo istotnym elementem większego systemu bezpieczeństwa. Kryptografię można porównać do trudnej do otwarcia kłódki, pozwalającej zamknąć dane, umieszczone w skrzynce lub jakimś pomieszczeniu. Jednak klucz do kłódki można zgubić, a do pomieszczenia wejść, np. przez wybite okno, i wtedy dane są zagrożone. Dlatego też zagadnieniem podstawowym staje się problem właściwej lokalizacji i prawidłowego zastosowania kryptografii w zintegrowanym modelu bezpieczeństwa określonego systemu informatycznego. Mimo że już 18.09.2001 r. Sejm uchwalił ustawę o podpisie elektronicznym, która weszła w życie 16 sierpnia 2002 roku, ani polska administracja sektora publicznego, ani sektor prywatny nie są w chwili obecnej przygotowane do wdrożenia tej nowej technologii informatycznej. Istnieje więc pilna potrzeba szkolenia specjalistów z tego zakresu, wynikająca z polityki integracyjnej z Unią Europejską.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * kwestionariusz osobowy * 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * zaświadczenie lekarskie * dowód wniesienia opłaty wpisowej * kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
    Plan Studiów na kierunku Infomatyka, Specjalizacja - Kryptografia

      * Wstęp do kryptografii: problematyka podstawowa (wykład)
      * Podstawowe algorytmy kryptograficzne (wykład i laboratorium)
      * Podstawowe funkcje skrótu i algorytmy podpisu cyfrowego (wykład i laboratorium)
      * Zagadnienia praktyczne (wykład i laboratorium)
      * Kryptografia kwantowa
      * Wprowadzenie do programowania w środowisku Maple 10 (wykład i laboratorium)

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |