Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Wrocław > Studia I Stopnia-Informatyka - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Informatyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Informatyka - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Absolwenci informatyki to obecnie bezcenny towar na rynku pracy, szczególnie w szybko rozwijającym się w dziedzinie nowych technologii Wrocławiu. Naszych studentów wyposażamy w wiedzę informatyczną, którą będą mogli wykorzystać w swoim przyszłym miejscu pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie): *świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę) *kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na studia *aktualne zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku) *kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej *4 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych *opłata rekrutacyjna (dowód wpłaty)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Informatyka
  Studia I stopnia

  Administrowanie siecia komputerowa
  Administrowanie systemami
  Algorytmy i zło%onosci
  Analiza matematyczna i algebra liniowa
  Architektura systemów komputerowych
  Bazy danych
  Bezpieczenstwo danych
  BHP oraz ergonomia w informatyce
  Fizyka
  Grafika i komunikacja człowiek-komputer
  In%ynieria oprogramowania
  Jezyk angielski
  Jezyki i paradygmaty programowania
  Komputerowe systemy zarzadzania/ Systemy CAD-CAM
  Matematyka dyskretna
  Metody probabilistyczne i statystyka
  Ochrona własnosci intelektualnej
  Podstawy teorii informacji
  Podstawy elektroniki i miernictwa
  Podstawy programowania
  Podstawy symulacji komputerowej
  Podstawy zarzadzania / Podstawy ekonomii
  Problemy społeczne i zawodowe informatyki
  Projektowanie systemów baz danych
  Przedmioty wybieralne
  Seminarium dyplomowe
  Sieci komputerowe
  Synteza i wdra%anie systemów informatycznych
  Systemy operacyjne
  Systemy wbudowane
  Sztuczna inteligencja
  Technologie sieciowe
  Tresci humanistyczne
  Wprowadzenie do in%ynierii komputerowej
  Wybrane zagadnienia sieci komputerowych


  Specjalności oferowane w ramach kierunku:

  TECHNOLOGIE INTERNETOWE
  Studenci uzyskują, poza ogólnym wykształceniem informatycznym, wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji systemów informatycznych wr ozległych sieciach komputerowych. W programie znajdują się wiadomości z zakresu technik programowania, projektowania systemów baz danych, budowy i architektury systemów komputerowych, technik opartych na języku Java, idei CGI (ang. Common Gateway Interface) i Active Server Pages oraz tworzenia i obróbki grafiki.
  Absolwenci mogą podjąć pracę jako programiści lub projektanci witryn internetowych. Znajdą zatrudnienie w firmach będących dostawcami usług internetowych, tworzących witryny www oraz projektujących rozwiązania dla e-biznesu.

  SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE

  Studenci tej specjalności w ramach ogólnego wykształcenia informatycznego przyswajają wiadomości z zakresu m.in.: technik programowania, w tym programowania obiektowego, projektowania systemów baz danych, projektowania i wykorzystywania systemów inteligentnych. Problematyki rozległych i lokalnych sieci komputerowych oraz transmisji danych i bezpieczeństwa w sieci.
  Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu i oprogramowania sieciowego oraz instalatorstwem sieciowym, w tym systemami okablowania strukturalnego, a przede wszystkim w firmach będących integratorami systemów informatycznych.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |