Studia I Stopnia-Komputerowe Wspomaganie Systemów Gospodarczych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Komputerowe Wspomaganie Systemów Gospodarczych - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach gospodarczych czy organach administracji publicznej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia z zakresu „Komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych” przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką zastosowania informatyki w biznesie. Wymagane dokumenty: Kandydaci na studia inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: * podanie o przyjęcie na studia inżynierskie, 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (inżynierskie)
  Kierunek-Informatyka
  Specjalizacja-Komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych

  Studia z zakresu „Komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych” koncentrują się na:

  -uzyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw informatyki, standardów proceduralnych i dokumentacyjnych oraz zastosowań technologii informacyjnych w biznesie i administracji,
  -poznaniu mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji gospodarczych,
  -opanowaniu narzędzi badań ekonomicznych, zwłaszcza wykorzystujących metody analizy ilościowej z zastosowaniem technik informatycznych.


  Absolwent specjalności „Komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych” potrafi:

  -programować komputer w podstawowych językach wysokiego poziomu,
  -zarządzać zasobami sieci komputerowych,
  -projektować i analizować systemy informatyczne,
  -projektować i administrować bazy danych,
  -projektować, budować i administrować sieci komputerowe,
  -modelować procesy finansowe i badać koniunkturę.


  Absolwent zna:

  -aktualne technologie internetowe,
  -podstawy prawa gospodarczego oraz zarządzania, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw,
  -aktualne systemy informatyczne, wspomagające finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
  -systemy internetowe wspomagające zarządzanie.

  Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, w stopniu wystarczającym do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, w której występuje współpraca międzynarodowa.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych”, przygotowany jest do pracy:

  -w charakterze specjalisty podejmującego zadania menedżerskie w zakresie przedsięwzięć informatycznych w jednostkach gospodarczych różnego typu,
  -w charakterze asystenta menedżera projektów informatycznych, analityka i projektanta systemów informacyjnych, projektanta infrastruktury technicznej systemów informatycznych, programisty aplikacji wspomagających procesy operacyjne i zarządcze, programisty zasobów informacyjnych,
  -może pełnić funkcje kierownicze w działach informatycznych i analitycznych firm i organizacji (np. jako szef zespołu informatycznego, administrator infrastruktury, aplikacji i zasobów informacyjnych systemów sieciowych).

  Uzyskane wykształcenie oraz zdobyte umiejętności mogą zostać wykorzystane w organizacji i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
  Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego, absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w działach informatycznych i analitycznych firm i organizacji.

  PRZEDMIOTY OGÓLNE

     1. Język obcy
     2. Przedmiot humanistyczny I
     3. Przedmiot humanistyczny II
     4. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych
     5. Ergonomia i BHP
     6. Ochrona własności intelektualnej

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Analiza matematyczna, cz.1
     2. Analiza matematyczna, cz.2
     3. Algebra liniowa
     4. Metody probabilistyczne
     5. Statystyka
     6. Logika matematyczna
     7. Matematyka dyskretna
     8. Fizyka
     9. Podstawy elektroniki i miernictwa

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Podstawy programowania
     2. Algorytmy i struktury danych
     3. Architektura systemów komputerowych
     4. Systemy operacyjne
     5. Technologie sieciowe
     6. Programowanie I
     7. Programowanie II
     8. Języki i paradygmaty programowania
     9. Grafika komputerowa
    10. Komunikacja człowiek-komputer
    11. Administrowanie systemami operacyjnymi
    12. Sztuczna inteligencja
    13. Bazy danych I
    14. Bazy danych II
    15. Inżynieria oprogramowania
    16. Systemy wbudowane
    17. Metody obliczeniowe
    18. Projekt inżynierski
    19. Problemy społeczne i zawodowe informatyki

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
    
  2. Infrastruktura klucza publicznego
    
  3. Zintegrowane systemy informatyczne
    
  4. Analiza i eksploracja danych
     5. Wykład fakultatywny
     6. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |