Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka Obrazu i Dźwięku - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka Obrazu i Dźwięku - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka Obrazu i Dźwięku - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Specjalność ukierunkowana jest na edycję danych graficznych, obraz, pliki, wideotelefony, dźwięk (VoIP). Informatyka obrazu i dźwięku jest ściśle powiązana z telekomunikacją oraz teletransmisją, stanowi podstawowe narzędzie w przemyśle rozrywkowym ponadto otwiera nowe możliwości w dydaktyce oraz nauczaniu na odległość.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wykaz niezbednych dokumentów w procesie rekrutacji: - Świadectwo dojrzałości, - Kserokopia dowodu osobistego, - Kserokopia książeczki wojskowej (2,3,6 i 7 strona), - Orzeczenie lekarskie o zdolności podjęcia nauki w szkole wyższej, - 5 sztuk podpisanych zdjęć (37x52) - Dowód wpłaty wpisowego.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie w Wyższej Szkole Mechatroniki trwają siedem semestrów i kończą się złożeniem i obroną pracy inżynierskiej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i mogą podjąć naukę na studiach II stopnia (magisterskich).


  INFORMATYKA OBRAZU I DŹWIĘKU jest specjalnością inżynierską, którą szeroko wykorzystuje się m.in. przy:


      * W systemach cyfrowych w  nowoczesnym sprzęcie audio wizualnym,
      * Wizualizacji obiektów i procesów,
      * Animacji,
      * Analizie sygnałów,
      * Wideokonferencjach,
      * Cyfrowej edycji dźwięku i obrazu.


  Na studiach inżynierskich o specjalności Informatyka Obrazu i Dźwięku w grupie rozwijanych przedmiotów znajdują się m.in.: Fotografia Cyfrowa, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Cyfrowe techniki wideo, Przetwarzanie obrazów, Systemy archiwizacji i transmisji obrazów, Cyfrowe przetwarzanie dźwięków.

  ABSOLWENCI studiów inżynierskich o specjalności Informatyka Obrazu i Dźwięku będą przygotowani do posługiwania się programami komputerowymi w zakresie przetwarzania, rozpoznawania i archiwizacji sygnałów, dźwięków i obrazów dla celów przemysłowych, usługowych, medialnych oraz reklamowo - promocyjnych.

  Przedmioty kształcenia ogólnego A

  Język angielski
  Technologia informacyjna
  Wychowanie fizyczne
  Psychologia
  Metodyka przedmiotowa

  Przedmioty podstawowe B
  Matematyka
  Fizyka
  Chemia
  Ekonomia
  Zarządzanie środowiskiem
  Organizacja pracy, zarządzanie i elementy ergonomi
  Elementy statystyki matematycznej

  Przedmioty kierunkowe C
  Techniki informacyjne
  Elektrotechnika
  Elektronika
  Grafika inzynierska i zapis konstrukcji
  Język programowania java
  Inżynieria wytwrzania
  Techniki multimedialne
  Sieci komputerowe
  Mechanika techniczn z wytrzymałością materiałów
  Aplikacje sieciowe
  Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
  Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne
  Nauka o materiałach
  Język programowania C/C++
  Bazy danych

  Przedmioty specjalnościowe Informatyka Obrazu i Dźwięku

  Roboty i ich rogramowanie
  Podstawy dyamiki ich obwodów i teorii sygnałów
  Programowanie mikroprocesorów
  Technologie internetowe
  Podstawy fotografii cyfrowej
  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  Technologie sieci lAN
  Zarządzenie urządzeniami sieciowymi
  Przetwarzanie obrazów cyfrowych
  Elementy sztucznej inteligencji
  Teletransmisja
  Seminarium dyplomowe
  podstawy cyfrowych techniki video
  Grafika i animacja komputerowa
  Techniki filmu video
  Fotogrfia cyfrowa II
  Edycja fotografii
  Edycja video
  Edycja dźwięku
  Elektroakustyka
  Architektura komputerów

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |