Home > Studia I Stopnia > Angielski > Szczecin > Studia I Stopnia-Filologia Angielska - Szczecin - Zachodniopomorskie

Studia I Stopnia-Filologia Angielska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Filologia Angielska - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci z „nową” maturą przyjmowani są na podstawie wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym z języka angielskiego lub niemieckiego. Przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali wynik nie niższy niż 70% na poziomie podstawowym lub wynik nie niższy niż 40% na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja dla kandydatów ze „starą” maturą odbywać się będzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i testu kompetencji. Sprawdzana jest znajomość gramatyki, słownictwa, płynność i poprawność gramatyczna wypowiedzi. Do rozmowy kwalifikacyjnej i testu kompetencji mogą przystąpić również kandydaci z „nową” maturą, jeśli na egzaminie maturalnym nie składali egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego. O przyjęcie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego mogą ubiegać się osoby, które: * są laureatami olimpiady z języka angielskiego lub niemieckiego na szczeblu wojewódzkim lub wyższym * zdały egzamin językowy First Certificate in English lub wyższy (filologia angielska) * zdały egzamin językowy Zentrale Mittelstuffenprufung lub wyższy (filologia germańska) * zdały egzamin na specjalność filologia angielska lub filologia germańska w innej uczelni * ukończyły kurs przygotowawczy na filologię angielską/germańską z wynikiem dobrym.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Filologia Angielska  WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  1) Praktyczna nauka języka angielskiego - słuchanie, konwersacja, czytanie, pisanie, zintegrowane sprawności językowe, gramatyka praktyczna, fonetyka

  2) Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego - historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Am. Płn, realioznawstwo

  3) Literatura -wstęp do teorii literatury, literatura angielska, literatura amerykańska

  4) Językoznawstwo - wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, historia języka angielskiego, gramatyka kontrastywna

  5) *Metodyczne i psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli - psychologia, pedagogika, metodyka języka angielskiego, przyswajanie języka obcego
  6) Przedmioty ogólne - wstęp do socjologii, historia filozofii, język obcy, wychowanie fizyczne (studia dzienne)


  7)* Praktyczna nauka drugiego języka - Zajęcia z drugiego języka (j. hiszpańskiego, j.niemieckiego) prowadzone są przez trzy lata studiów w zakresie zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania tego języka (6 - 8 godzin tygodniowo). Kształcenie drugiego języka obejmuje elementy literatury, historii i wiedzy o kraju danego obszaru językowego.

  * Dotyczy studiów w systemie dziennym

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |