Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie w Ekologii > Wrocław > Studia I Stopnia-Administracja Ochrony Środowiska - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Administracja Ochrony Środowiska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Administracja Ochrony Środowiska - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem kształcenia w specjalności ochrona środowiska jest przekazanie wiedzy z zakresu: -przepisów prawa oraz norm polskich i europejskich dotyczących ochrony środowiska -zadań i kompetencji organów administracji ww. zakresie -pozyskiwanie informacji o stanie środowiska naturalnego i występowaniu potencjalnych zagrożeń -zarządzanie w sytuacjach kryzysowych -polityki ekologicznej oraz programów ochrony środowiska -ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji -ochrony zasobów środowiska -obowiązków organów administracji związanych z awaria przemysłow -odpowiedzialności w ochronie środowiska -zarządzania funduszami ochrony środowiska, gospodarki wodnej i programami dostosowawczymi
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale wraz ze świadectwem ukończenia szkoły (!) * kwestionariusz osobowy * 4 aktualne zdjęcia (format legitymacyjny) * aktualne zaświadczenie lekarskie * dowód wniesienia opłaty wpisowego * dowód wniesienia opłaty 1 raty za 1 semestr * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia- Administracja Ochroną Środowiska

  Przedmioty podstawowe
      
  Przedmioty wybieralne
  Podstawy prawoznawstwa
  Zarządzanie kryzysowe
  Historia administracji
  Organizacja ochrony środowiska
  Nauka o administracji
  Ochrona własności intelektualnej
  Konstytucyjny system organów państwowych
  Komunikacja społeczna i public relations
  Prawo administracyjne
  Prawo konkurencji i ochrony konsumenta
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  Ustrój organów ochrony prawnej
  Makro i Mikroekonomia
  Bezpieczeństwo państwa
  Publiczne prawo gospodarcze
  Psychologia zarządzania
  Przedmioty kierunkowe
  Zagospodarowanie przestrzeni
  Prawo cywilne z umowami w administracji
  Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej
  Prawo pracy i prawo finansowe
  Polityka regionalna Unii Europejskiej
  Finanse publiczne i prawo finansowe
  Przygotowanie projektów finansowanych przez Unię Europejską
  Socjologia i metody badań socjologicznych
  Biznes plan
  Zamówienia publiczne

  Przedmioty specjalizacyjne
  Prawo karne i prawo wykroczen    
  Organizacja ochrony środowiska
  Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
  Gospodarka odpadami
  Statystyka z demografią
  Gospodarka wodna i zaopatrywanie ludności w wodę
  Legislacja administracyjna
  Gospodarka komunalna i zarządzanie nieruchomościami
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Zagospodarowanie przestrzeni
  Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  Zarządzanie kryzysowe
  Ustrój samorządu terytorialnego

  Wychowanie fizyczne
  Język angielski
  Technologie informacyjne

   *WF - obowiązkowy na studiach stacjonarnych , nieobowiązkowy na studiach niestacjonarnych

Inne informacje związane z Zarządzanie w Ekologii

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |