Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Łódź > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiB-Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Sylwetka Absolwenta Specjalista o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą problemów funkcjonowania organizacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, umiejętności komunikowania się, negocjonowania i pracy w zespole, skutecznego działania w warunkach gospodarki rynkowej i pracy w krajach Unii Europejskiej, instytucjach, przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej. Jest przygotowany do zorganizowania i efektywnego prowadzenia własnej firmy. Może podjąć studia wyższe II stopnia. Jest wyposażony w umiejętności narzędziowe: - wszechstronną znajomość pracy z komputerem, - biegłą znajomość dwóch języków obcych wraz z elementami słownictwa specjalistycznego z zakresu jezyka biznesu.
 • Praktyki
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 lipca 200 r w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. nr 164 poz. 1166) praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia, trwają 4 tygodnie podczas wakacji po II roku studiówi. Są one konfrontacją nabytej wiedzy teoretycznej z realiami ekonomicznymi, sprawdzianem przydatności wiedzy w zakresie kierunkowych i specjalistycznych przedmiotów nauczania, pozwalają studentom sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. Badane przedsiębiorstwa i instytucje stanowią także obszar penetracji ekonomiczno-organizacyjnej w celu zebrania materiałów do pracy dyplomowej. Program praktyk powstaje w ścisłej wspólpracy uczelni z przedsiębiorcami, bankami i innymi instytucjami realizującymi praktyki zawodowe studentów. Miejsce praktyk może wyznaczyć uczelnia lub student wyszukuje sam. Ich koordynatorem jest pełnomocnik d/s praktyk studenckich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia: - ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej (matura), - terminowe złożenie wymaganych dokumentów, - wniesienie opłat wpisowego Dokumenty: - świadectwo dojrzałości w oryginale, - wypełniony pakiet druków (pobranych w dziekanacie), - 4 fotografie o wym. 4x5 cm, - karta zdrowia kwalifikująca na studia wyższe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie
  Specjalnośc: Zarządzanie

  Merytoryczną podstawę kształcenia stanowią ogólne ramowe programy edukacji oraz autorskie programy szczegółowe. W programach ramowych występują prezentacje struktur blokowo-podmiotowych z uwzględnieniem zasad korelacji i ciągłości wiedzy oraz określenie pełnego wymiaru godzin przeznaczonych na realizację programu danego przedmiotu z uwzględnieniem liczby godzin i rodzaju zajęć w poszczególnych semestrach i latach studiów.
  W szczegółowych programach autorskich są określone cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu, zakres wiadomości i umiejętności kształconych w toku studiów, treści formy i instrumenty dydaktyczne, szczegółowa tematyka, wymiar godzin oraz literatura.
  Zarówno w konstrukcji ogólnej ramowych programów, jak i w ich uszczegółowieniu w autorskich programach przedmiotowych niezbędne jest przestrzeganie zasad:
   - selektywności, ciągłości i spójności wiedzy,
   - korelacji międzyprzedmiotowej i wewnątrzprzedmiotowej,
   - strukturyzacji treści dydaktycznych.

  Program kształcenia w WSMiB zawiera osiem bloków przedmiotowych skupionych w trzech modułach:

   - moduł A - przedmioty dla wszystkich specjalności,
   - moduł B - przedmioty kierunkowe dla dwu pokrewnych specjalności,
   - moduł C - przedmioty specjalistyczne towarzyszące seminarium dyplomowemu.

  PRZEDMIOTY
  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


      *  Podstawy psychologii
      * Podstawy socjologii
      * Wychowanie fizyczne
      * Języki obce
      * Technologia informacyjna
      * Własnośc intelektualna
      * Sport (studia dzienne)

  PRZEDMIOTY
  PODSTAWOWE


      *  Podstawy zarządzania
      * Nauka o organizacji
      * Mikroekonomia
      * Rynki finansowe
      * Finanse publiczne
      * Matematyka
      * Wstep do prawa
      * Statystyka (opisowa)

  PRZEDMIOTY
  KIERUNKOWE


      *  Zachowania organizacyjne
      * Zarządzanie projektami
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Zarządzanie jakoscią
      * Informatyka w zarządzaniu
      * Podstawy marketingu
      * Badania marketingowe
      * Rachunkowość finansowa
      * Finanse przedsiębiorstwa

      * Język obcy w biznesie
      * Prawo cywilne
      * Prawo gospodarcze
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      * Geografia ekonomiczna
      * Logistyka
      * Przewidywanie i symulacja w biznesie
      * Finanse jednostek samorządowych

  PRZEDMIOTY   SPECJALNOŚCIOWE

  specjalność:
  Zarządzanie

      * Zarządzanie przez jakość
      * Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy
      * Projektowanie struktur organizacyjnych
      * Zarządzanie środowiskiem
      * Miedzynarodowe stosunki gospodarcze
      * Wykorzystanie produktów bankowych w zarządzaniu
      * Język obcy w biznesie
      * Biznes plan
      * Etyka w biznesie
      * Elementy prawa pracy
      * Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie
      * Wykład monograficzny do wyboru
      * Seminarium dyplomowe

   Podczas studiów w WSMiB studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia prac biurowych wymaganych podczas procesu zarządzania firmą i wspólczesnym biznesem. Program nauczania informatyki składa się z wykładów wprowadzających prowadzonych przez jeden semestr oraz dwusemestralnych ćwiczeń praktycznych  w laboratoriach komputerowych. W skład ćwiczeń wchodzą zajęcia z obsługi komputera w środowisku lokalnym i sieci INTERNET oraz wykorzystania programów biurowych ( MS Word, MS Works, MS Excel ).
  Na trzecim roku studiów, podczas realizacji specjalności "informatyka w zarządzaniu" w programie zajęć wykorzystywany jest program MS Access.

  Języki obce w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu stanowią ważny blok programowy. Program edukacji językowej obejmuje języki: angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Na I i II roku studiów studenci uczą się dwóch języków obcych. Na roku III wybierają jeden język obcy, w którym się specjalizują. 
  Autorskie programy językowe oferują nowe spojrzenie i nowatorskie podejście do nauczania i uczenia się języków obcych. Programy językowe powstają w oparciu o poziom umiejętności studenta, jego potrzeby, oczekiwania i zainteresowania. Celem programów jest przygotowanie studenta do płynnego i swobodnego porozumiewania się językiem obcym w życiu codziennym i zawodowym.

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |