Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Łódź > Studia I Stopnia - Terapia Zajęciowa - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Terapia Zajęciowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSP-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Terapia Zajęciowa - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Pedagogika specjalna jest dyscypliną, której zainteresowania koncentrującą się na jednostkach z zaburzeniami rozwoju, osobach niepełnosprawnych i ich rehabilitacji oraz osobach niedostosowanych społecznie i ich resocjalizacji. Podczas trzyletnich studiów I stopnia z zakresu Pedagogiki specjalnej, studenci zdobywają wiedzę konieczną do zrozumienia prawidłowości rozwojowych, ale także specyfiki funkcjonowania dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. Studenci uczą się języków obcych oraz korzystania z literatury fachowej i najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych. Zdobywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami pracy pedagogicznej i terapeutycznej (pedagogika zabawy, ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia itp.). Po uzyskaniu dyplomu zawodowego licencjata absolwent będzie przygotowany do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) * Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie * Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku * Trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * Dowód osobisty (w przypadku mężczyzn również książeczka wojskowa) * Jedna mała koperta z adresem zwrotnym * Potwierdzenie bezzwrotnej wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  TERAPIA ZAJĘCIOWA

   Terapia zajęciowa


  Specjalność dla osób zainteresowanych opieką, rehabilitacją i rewalidacją osób niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie w różnym wieku.

   

  Praca dla absolwenta:

      * domy pomocy społecznej

      * hospicja

      * zakłady opiekuńczo-lecznicze

      * sanatoria

      * domy dziecka

      * policyjne izby dziecka

      * szkoły integracyjne

      * ośrodki interwencji kryzysowej

      * warsztaty terapii zajęciowej

      * świetlice terapeutyczne

   

  Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:


      * Pierwsza pomoc

      * Gerontologia

      * Systemy komunikacji alternatywnej

      * Elementy dietetyki

      * Podstawy fizjoterapii

      * Diagnoza środowiskowa

      * Patologie z zarysem klinicznym chorób

      * Animacja społeczno-kulturalna

      * Pedagogika zabawy

      * Organizacja czasu wolnego

      * Język migowy

      * Terapia zajęciowa w wybranych rodzajach schorzeń i niepełnosprawności

      * Podstawy przedsiębiorczości

      * Organizacja warsztatu pracy terapeuty zajęciowego

      * Prawne podstawy pomocy społecznej rehabilitacji i ochrony zdrowia

      * Etyka zawodowa

      * Metodyka pracy socjalnej

   

  Wybrane przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

      * Metody badań pedagogicznych

      * Psychologia: ogólna; rozwojowa i osobowości; kliniczna

      * Diagnostyka pedagogiczna

      * Pedagogika ogólna

      * Pedagogika specjalna

      * Pedagogika alternatywna

      * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

      * Podstawy komunikacji pedagogicznej

      * Anatomia i neurologia

      * Genetyka

      * Psychiatria i psychopatologia

      * Patologie społeczne

      * Media w edukacji osób niepełnosprawnych

      * Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych

      * Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących

      * Edukacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo

      * Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych

      * Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową

      * Edukacja i rehabilitacja osób niedostosowanych społecznie

      * Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |