Studia I Stopnia - Systemy Teleinformatyczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTKT-Wyższa Szkołą Technik Komputerowych i Telekomunikacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Systemy Teleinformatyczne - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  W chwili obecnej poziom rozwoju informatyki i telekomunikacji jest podstawowym wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa i decyduje o realizacji programu tzw. Społeczeństwa Globalnej Informacji (ang. Global Information Society). Duże zainteresowanie w naszym kraju kształceniem w zakresie telekomunikacji, systemów teleinformatycznych i zarządzania multimediami oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych specjalnościach jest związane z szybkim rozwojem wymienionych dziedzin, a w szczególności sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów informatycznych, multimediów i Internetu, telefonii komórkowej, łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej itp. Aby być konkurencyjnym na rynkach Zjednoczonej Europy nie wystarczy fakt posiadania dyplomu ukończenia jakiejkolwiek Uczelni wyższej nawet z atrakcyjną specjalnością. Dyplom ten musi być kojarzony z wiedzą i umiejętnościami, które gwarantuje wybitna kadra wykładowców, uznanych specjalistów z danej dziedziny wiedzy. Nasza Uczelnia zapewnia taką kadrę - nasi profesorowie znani w kraju i za granicą należą do czołówki polskich uczonych w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki. Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji stwarza więc szansę rzetelnej edukacji w ważnych dla naszego kraju dziedzinach i wykształcenia wysoko kwalifikowanych inżynierów w teleinformatycznych specjalnościach. Reasumując naszym celem jest: 1) Kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz zarządzania multimediami, znajdujących bez trudu zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. 2) Bezstresowa edukacja oparta na najlepszych wzorcach kształcenia w Europie Zachodniej i USA możliwa dzięki doświadczeniom dydaktycznym naszych wykładowców za granicą. 3) Zwrócenie szczególnej uwagi w procesie kształcenia na kreatywność i samodzielność myślenia naszych przyszłych absolwentów. 4) Rozwój indywidualności twórczych naszych studentów i jednocześnie ich wszechstronny rozwój dzięki ścisłej współpracy z zagranicą.
 • Praktyki
  W programie studiów jest 15 tygodni praktyki zawodowej, która odbywa się w zakładach zgodnych z profilem studiów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Podanie o przyjęcie na studia wraz z formularzem zgłoszeniowym, dołączonym świadectwem maturalnym, orzeczeniem lekarskim, kserokopią dowodu osobistego, kserokopią wpłaty wpisowego i czterema zdjęciami należy składać w sekretariacie WSTKT przy ul. Toporowskiego 98 w Kielcach.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Studia Inżynierskie-Specjalność Systemy Teleinformatyczne

  Koncepcja kształcenia  


  Przyjęto 3,5 letni czas trwania studiów.

             Program dwóch pierwszych semestrów jest jednakowy dla wszystkich specjalności. Zajęcia różnicują się na trzecim semestrze. Stopniowo jest coraz mniej wspólnych przedmiotów, a w semestrze piątym i szóstym wszystkie specjalności mają znacznie różniące się programy kształcenia. W semestrze siódmym studenci muszą wykonać prace dyplomowe. Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej a absolwenci uzyskają tytuł inżyniera.

           Na studiach dziennych zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku.

           Na studiach zaocznych od godz. 16 do 20 w piątki i w soboty w godzinach od 8 do 20.

             Programy studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów:

          * przedmioty ogólnotechniczne,
          * przedmioty charakterystyczne dla kierunku elektronika i telekomunikacja,
          * przedmioty specjalizacyjne w trzech specjalnościach:
          * telekomunikacja, systemy teleinformatyczne, zarządzanie multimediami
          * przedmioty uzupełniające.

      

             W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na przedmioty dające gruntowną                        wiedzę w zakresie:

             1. programowania komputerów i ich architektury,
             2. transmisji danych w sieciach komputerowych i Internecie,
             3. metod i narzędzi systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i technik                           multimedialnych   połączonych z technikami przetwarzania i kompresji sygnałów,
             4. podstaw elektroniki.
                

           
      Absolwent Uczelni uzyskuje tytuł inżyniera w zakresie specjalności telekomunikacja, systemy teleinformatyczne lub zarządzanie multimediami.

         Absolwenci tych specjalności będą przygotowani do samodzielnej pracy jako wysokiej klasy programiści, administratorzy sieci, specjaliści od telekomunikacji cyfrowej i Internetu nie tylko w zakładach o profilu informatycznym i telekomunikacyjnym, ale również do pracy w zakładach, firmach i instytucjach posiadających instalacje telekomunikacyjne lub komputerowe. Mogą być również zatrudnieni w serwisie sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego.

         Uwzględnienie w programie kształcenia prawnych i finansowych podstaw działania przedsiębiorstw i spółek, przygotuje też słuchaczy do prowadzenia firm o profilu telekomunikacyjnym, informatycznymi i elektronicznym.

         Ważnym elementem kształcenia jest łączenie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniami, tak aby inżynier odpowiednich specjalności nabył również praktyczne umiejętności zawodowe.

         Absolwenci uzyskają biegłą znajomość języka angielskiego, zwłaszcza języka technicznego. Ponadto posiądą umiejętność biegłego programowania w najczęściej stosowanych językach programowania (C++, Java, Delphi). Przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwi im kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalnościach telekomunikacja i teleinformatyka.

   Przedmioty ogólne  + Język obcy

  + Technologia Informacyjna

  + Elementy ekonomii i finansów

  + Ochrona własności intelektualnej

  + Filozofia

  + Ekologia

     Przedmioty podstawowe

  + Algebra wyższa

  + Analiza matematyczna

  + Probabilistyka i statystyka

  + Fizyka

  + Programowanie komputerów

  + Techniki programowania

  + Wstęp do Teorii Obwodów i Sygnałów

  + Podstawy Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej

   Przedmioty kierunkowe


  + Metrologia

  + Przyrządy półprzewodnikowe

  + Układy Elektroniczne

  + Podstawy Telekomunikacji

  + Modulacja i Detekcja

  + Technika Cyfrowa

  + Podstawy i Algorytmy Przetwarzania Sygnałów

  + Systemy Teletransmisji i Transmisji Danych

  + Bazy Danych

  + Technika Mikroprocesorowa

  + Programowanie aplikacji WWW

  + Systemy i Sieci Telekomunikacyjne

  + Podstawy Radiotechniki i Telewizji

  + Przetwarzanie Obrazów

  + Systemy Operacyjne

  + Programowanie Obiektowe

  + Konstrukcje Mechaniczne w Aparaturze Elektronicznej

  + Techniki Multimedialne

  + Sieci Zintegrowane i Szerokopasmowe

  + Grafika Komputerowa

  + Programowanie w języku JAVA

  + Eksploatacja Systemów


    Przedmioty specjalności Systemy Teleinformatyczne

  + Współczesne Technologie Programistyczne

  + Techniki Przetwarzania Dokumentów

  + Urządzenia Peryferyjne

  + Inżynieria Oprogramowania

  + Programowanie Sieciowe

  + Szyfrowanie i Bezpieczeństwo Danych

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |