Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Socjologia - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSU-Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  strona główna arrow oferta edukacyjna arrow studia I stopnia - licencjackie arrow Socjologia Socjologia PDF Drukuj SOCJOLOGIA Absolwent zdobędzie szeroki zakres wiedzy związanej z kierunkiem studiów, która pozwoli na analizowanie bieżących problemów społecznych i da możliwość wpływania na stosunki istniejące w przedsiębiorstwach. Podstawowym celem podejmowanych działań będzie umiejętność likwidowania konfliktów społecznych, wynikających z funkcjonowania praw wolnego rynku w ekonomice i zasad demokracji w państwie. Absolwent kierunku: socjologia, o specjalności socjologia pracy posiadać będzie wiedzę humanistyczną pozwalającą zrozumieć zasady życia społecznego, związki istniejące między zjawiskami społecznymi oraz rozpoznać procesy społeczne i gospodarcze zachodzące w kraju i w regionie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Socjologia

  Absolwent kierunku: socjologia, o specjalności socjologia pracy posiadać będzie wiedzę humanistyczną pozwalającą zrozumieć zasady życia społecznego, związki istniejące między zjawiskami społecznymi oraz rozpoznać procesy społeczne i gospodarcze zachodzące w kraju i w regionie. Temu celowi służyć będą między innymi takie przedmioty, jak: antropologia kulturowa, mikrostruktury i makrostruktury społeczne, kultura masowa, filozofia, polityka społeczna, podstawy wiedzy prawniczej i historycznej czy psychologia społeczna. Absolwent pozna też podstawy ekonomiczno - organizacyjne i prawne działania gospodarki rynkowej oraz problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Służyć temu będą takie przedmioty, jak: mikroekonomia i makroekonomia, organizacja i zarządzanie zespołami ludzkimi, informatyka, statystyka, strategia i taktyka negocjacji zbiorowych i mediacji.
  Absolwent posiadać będzie szereg umiejętności takich, jak np. monitorowanie rynku pracy i kierowanie służbami zatrudnienia w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, doradztwo i pośrednictwo pracy, organizowanie i kierowanie robotami publicznymi, organizowanie i kierowanie szkoleniem w zakresie podnoszenia kwalifikacji i rekwalifikacji zawodowej, nadzór administracyjny nad służbami zatrudnienia, umiejętność pracy w inspektoratach pracy, organizacjach społecznych i fundacjach zajmujących się kwestią bezrobocia.
  Słuchacze otrzymają również niezbędne przygotowanie do prowadzenia prac badawczych wykonywanych przez przedsiębiorstwa (np. w zakresie badań marketingowych), placówki naukowe i ośrodki masowego przekazu informacji
  Uczelnia ma zamiar prowadzić kształcenie otwarte, a więc zapraszać na wykłady i spotkania wybitnych twórców kultury, nauki, sztuki, dziennikarstwa i polityki oraz reprezentantów wojewódzkiej administracji państwowej i samorządowej, pracodawców i pracobiorców, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego etc.

  Specjalności:
  doradztwo zawodowe i personalne,
  praca socjalna,
  socjologia pracy

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |