Studia I Stopnia - Psychopedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Psychopedagogika - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Procesy rozwoju i wychowania czy to w rodzinie, czy we wspierających ją instytucjach - od nauczania przedszkolnego przez szkołę po wszelkie stowarzyszenia, organizacje czy świetlice (o różnym osadzeniu instytucjonalnym) wymagają profesjonalnej organizacji i wsparcia. Procesy te są związane zarówno z obszarem zainteresowań pedagogiki, jak i psychologii. Psychopedagogika łączy oba te obszary, ponieważ przedmiotem jej zainteresowania są procesy psychiczne związane z wychowaniem i nauczaniem. Jako specjalność w ramach kierunku nauki o rodzinie obejmie przede wszystkim aspekty psychologiczne wychowania w rodzinie, jego utrudnień, nieprawidłowości i korekty. Ponieważ jednak współcześnie procesy wychowania realizowane są w dużym stopniu poza rodziną i poprzez media, także te obszary znajdą się w polu zainteresowania specjalności psychopedagogika. Absolwent uzyska kompetencje z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki oraz ich wzajemnych powiązań. Nauczy się wykorzystywać metody, techniki i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej i pedagogicznej znajdujące zastosowanie w rodzinie, instytucjach szkolnych i wychowawczych oraz na ich styku. Pozna siłę i wszechobecność oraz mechanizmy wpływu mediów na psychikę i procesy wychowawcze, nauczy się je rozpoznawać, wykorzystywać i korygować, uwzględniając chociażby aspekt uzależnień (od internetu, gier itp.) czy konieczność zachowania właściwych proporcji pomiędzy interakcjami bezpośrednimi i zapośredniczonymi przez media.
 • Praktyki
  Charakterystyka Student będzie odbywał praktykę w świetlicach socjoterapeutycznych, specjalistycznych poradniach rodzinnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, instytucjach oświatowych i społeczno - kulturalnych. Studia gruntownie przygotowują do pracy w charakterze: * pedagoga szkolnego, * wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, * specjalisty do spraw rodziny w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej, socjalnej, innych instytucjach w ramach szeroko rozumianego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz usług związanych z zaspokajaniem potrzeb rodziny, * doradcy i konsultanta w poradniach rodzinnych. Ukończenie specjalności "terapia psychopedagogiczna" zapewnia gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w szeregu instytucji: * instytucje oświatowo-wychowawcze, * centra pomocy rodzinie, * poradnie specjalistyczne zajmujące się wspomaganiem i terapią rodzin, * ośrodki interwencji kryzysowej, * specjalistyczne poradnie rodzinne, * instytucje profilaktyki społecznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: - język obcy, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Przedmioty specjalnościowe:

  specjalność: psychopedagogika


  socjologia wychowania

  psychospołeczne aspekty choroby w rodzinie

  diagnoza i wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny

  trening negocjacji i mediacji – warsztat

  psychologiczne podstawy nauczania i wychowania

  patologie społeczne

  psychopedagogika kreatywności – warsztat

  psychologia konfliktu

  diagnozowanie środowiska wychowawczego

  psychologia osobowości

  warsztaty kompetencji pedagogicznych

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Psychopedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |