Home > Studia I Stopnia > Zdrowie i Medycyna > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Kosmetologia Stosowana - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Kosmetologia Stosowana - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kosmetologia Stosowana - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie kosmetologii stosowanej, produktów kosmetycznych i kosmetologii stylizacji i pielęgnacji włosów. Studia licencjackie trwają 3 lata ( 6 semestrów ). Zakres studiów obejmuje 15- tygodniowe praktyki zawodowe.
 • Praktyki
  15 tygodni praktyk
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia stacjonarne/niestacjonarne O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%), o przyjęciu decyduje pozycja na liście sporządzonej na podstawie sumy najwyższych ocen ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: Biologia, Chemia oraz język obcy. Na studiach zaocznych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku kierunków studiów z fizjoterapii decyduje suma ocen z biologii, fizyki lub matematyki oraz języka obcego. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów: * podanie, * świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych, (decyzją komisji rekrutacyjnej - z powodu możliwości przedłużenia się w tym roku procedury wydawania świadectw dojrzałości - warunkowo będą przyjmowane świadectwa ukończenia szkoły średniej) * zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie), * cztery podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm, * ksero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kosmetologia Stosowana


  Kształcenie na nowych kierunkach obejmuje : fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie szkoły wyższej.

  Po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku kosmetologia ,
  absolwent dzięki uzyskanemu wykształceniu będzie posiadał umiejętności
  w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia oraz
  profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego
  zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych,
  leczniczych i upiększających. Mając świadomość współodpowiedzialności
  za zdrowie i wygląd pacjenta , powinien wykonywać swój zawód ze
  szczególną starannością , zgodnie z zasadami etyki zawodowej i
  uregulowaniami prawnymi.
  W szczególności powinien :
  1. umieć ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem,
  2. poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  3. prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie,
  4. ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  5. znać metody stylizacji sylwetki poprzez różne formy gimnastyki ruchowej i aktywnej,
  6. umieć doradzić dla pacjenta korzystny dla niego rodzaj aktywności ruchowej,
  7. posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu, salonu kosmetycznego i odnowy biologicznej,
  8. być przygotowanym do systematycznego doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie, także mieć możliwości podjęcia studiów magisterskich,
  9. brać udział w kongresach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych krajowych, a w miarę możliwości w zagranicznych.

Inne informacje związane z Zdrowie i Medycyna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |