Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Dzienne > Kutno > Studia I Stopnia - Instalacje w Budownictwie na Kierunku Inżynieria Środowiskowa - Kutno - Łódzkie

Studia I Stopnia - Instalacje w Budownictwie na Kierunku Inżynieria Środowiskowa - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Instalacje w Budownictwie na Kierunku Inżynieria Środowiskowa - Dzienne - Kutno - Łódzkie

 • Cele
  Specjalność Instalacje w budownictwie obejmuje swoim zakresem instalacje mieszczące się wewnątrz budynków mieszkalnych, domach jednorodzinnych, użyteczności publicznej, budynkach i halach przemysłowych i sportowych.Nie trzeba nikogo przekonywać że "kołem zamachowym" rozruchu gospodarki krajowej będzie właśnie budownictwo. Nowe rodzaje materiałów, nowe technologie, sposoby ich stosowania i obliczeń konstrukcyjnych oraz możliwości zastosowań, wymagają konieczności kształcenia nowych kadr. Zmieniły się także normy i akty prawne związane z budownictwem, w tym szczególnie dotyczące instalacji i sieci każdego rodzaju. Te nowe uwarunkowania dla tego typu zawodu wymuszają poszukiwania różnorodnych form zdobywania i uzupełniania wiedzy, czy zdobycia jeszcze jednego bardzo atrakcyjnego zawodu.Ułożona siatka przedmiotów wraz z odbytą praktyką daje praktycznie gwarancję zatrudnienia, a z odbytym stażem daje szanse ubiegania się o uprawnienia - instalatorskie w budownictwie, co czyni tę specjalność studiów oraz zdobyty zawód niezwykle atrakcyjnym.Kwalifikacje zdobyte w toku kształcenia dają gwarancję pełnej realizacji zadań zawodowych w projektowaniu, wykonawstwie, jak i nadzorze, a także i to może najważniejsze pozwalają pełnić funkcje eksploatorów i administratorów zasobów wewnątrz budowlanych.Proces kształcenia jest jednocześnie tak opracowany, że pozwala na uruchomienie i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.II.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady naboru: * Nabór na studia jest wolny * Dokumenty o przyjęciu na studia są wydawane przez Rektorat. * Złożenie w Rektoracie (WSGK, ul. Lelewela 7) wymaganych dokumentów (patrz - WYMAGANE DOKUMENTY). * Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest również:Okazać oryginał dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (internetowy dowód wpłaty w/w kwot powinien być potwierdzony pieczęcią banku) WYMAGANE DOKUMENTY 1. Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym 2. Świadectwo maturalne i ukończenia szkoły (oryginał lub odpis) 3. 4 fotografie (wymiar 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle) 4. Orzeczenie lekarskie dopuszczające do podjęcia studiów 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na wybranym kierunku 6. Kserokopia dowodu osobistego (stary dowód: strona ze zdjęciem, danymi oraz adresem zamieszkania)
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  WYMAGANIA OGÓLNE
  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 210.III.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera, specjalności - "Instalacje w budownictwie".Zdobywa umiejętność stosowania w praktyce współczesnych technologii wykonawczych, obowiązującego prawa i norm, ekonomiczne uzasadnienie stosowanych materiałów i poszczególnych elementów instalacji, możliwość korzystania ze wspomagania komputerowego przy analizie i projektowaniu instalacji danego rodzaju, procedur pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, związanych z danym rodzajem i typem budownictwa oraz technologii instalatorskiej.Po odbyciu praktyki związanej z uzyskanym wykształceniem absolwent może się ubiegać o uzyskanie stosownych uprawnień w Izbie Budowlanej. Specjaliści z takimi uprawnieniami w chwili obecnej na rynku pracy są bardzo poszukiwani mimo kryzysu w zatrudnieniu.IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMUProgram studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska przygotowany został dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W obu formach kształcenia studia trwają 7 semestrów plus 8 tygodni praktyki zawodowej.

  Semestr 1

  Język obcy

  Wychowanie fizyczne

  Mikroekonomia

  Geomatyka

  Matematyka

  Geometria wykreślna

  Socjologia

  Technologia informacyjna


  Semestr 2

  Język obcy

  Wychowanie fizyczne

  Fizyka

  Rysunek techniczny

  Matematyka

  Informatyczne podstawy projektowania

  Wytrzymałość materiałów

  Mechanika budowli


  Semestr 3


  Język obcy

  Matematyka

  Mechanika płynów

  Termodynamika

  Hydrologia i nauki o Ziemi

  Budownictwo ogólne

  Ochrona środowiska

  Materiałoznawstwo


  Semestr 4


  Język obcy

  Biologia i ekologia

  Hydraulika

  Ogrzewnictwo

  Sieci i instalacje sanitarne

  Gospodarka odpadami

  Klimatyzacja

  Wentylatory


  Semestr 5


  Kanalizacja

  Urządzenia techniczne w inżynierii środowiska

  Technologia wód

  Technologia ścieków

  Gospodarka wodna i ochrona wód

  Systemy Informacji Przestrzennej

  Chemia

  Język obcy

  Semestr 6

  Seminarium dyplomowe

  Ochrona przed hasłem
  i wibracjami

  Gleboznawstwo i rekultywacja

  Praca dyplomowa

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |