Studia I Stopnia - Informatyka - Inżynieria oprogramowania - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTiE - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka - Inżynieria oprogramowania - Zaoczne - Sucha Beskidzka - Małopolskie

 • Cele
  Cel kształcenia  Studia na kierunku Informatyka przygotowują wszechstronnie do pracy informatyka, zapoznając z metodami i metodologiami projektowania, eksploatacji i administrowania systemami informatycznymi, we wszystkich aspektach niezbędnych do skutecznej pracy zawodowej. Absolwenci tej specjalności otrzymują tytuł zawodowy inżyniera (jest on odpowiednikiem tytułu licencjata na studiach humanistycznych lub anglosaskiego Bachelor of Science). Tytuł ten pozwala:  * podjąć pracę w wyuczonym zawodzie informatyka, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym,  * ubiegać się o przyjęcie na studia uzupełniające magisterskie do szkół wyższych w całej Polsce, mających prawo do nadawania tytułu magistra.  Celem kształcenia na kierunku Informatyka jest troska o to, aby absolwent:  * doskonale znał możliwości oprogramowania i sprzętu komputerowego;  * umiał biegle stosować nowoczesne narzędzia informatyczne;  * potrafił pracować w zespole;  * umiał projektować, tworzyć, implementować i efektywnie eksploatować systemy informatyczne;  * posiadał podstawy do dalszego stałego, samodzielnego rozwoju zawodowego;  * posiadał wiedzę do podjęcia studiów na poziomie magisterskim;  * swobodnie posługiwał się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.
 • Praktyki
  W czasie studiów, w miesiącach wakacyjnych, studenci odbywają dwie praktyki zawodowe po 8 tygodni każda. Uczelnia kieruje studentów na praktyki do firm m.in. na podstawie indywidualnie zawartych umów. Praktyki mają miejsce po 4. i po 6. semestrze studiów. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się wyodrębniona jednostka organizacyjna Szkoły, a kierownikiem praktyki (opiekunem merytorycznym) jest osoba wyznaczona przez Dziekana.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje

  Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

   

  - programistów, a w szczególności:

  - architektów oprogramowania przy realizacji przedsięwzięć
    programistycznych;

  - analityków systemowych;

  - pracowników zespołów wytwarzających i rozwijających oprogramowanie.

   

  Absolwent nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu:

  - oprogramowania i sprzętu komputerowego;

  - znajomości systemów operacyjnych;

  - znajomości języków i techniki programowania;

  - nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |