Home > Studia I Stopnia > Nieruchomości > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości. Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości, * podanie na druku Uczeln
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Gospodarka Nieruchomościami


  Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
  w Łodzi
  Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.

  Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

  Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

  Program studiów realizowany jest dwustopniowo:


      * I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3                        semestry),
      * II etap studiów - nauka przedmiotów specjalistycznych zgodnie z dokonanym wyborem                    specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.


  Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

  Przedmioty podstawowe:


  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Ekonometria
  Rachunkowość
  Finanse
  Prawo

  Przedmioty Kierunkowe:

  Matematyka Finansowa
  Analiza finansowa
  Rachunkowość finansowa
  Rynki finansowe
  Finanse publiczne
  Finanse przedsiębiorstwa
  Bankowość
  Ubezpieczenia

  Przedmioty ogólne i ubezpieczające:

  Język obcy I (angielski)
  Język obcy II (do wyboru)
  Ochrona własności intelektualnej
  Historia gospodarcza
  Podstawy socjologii
  Historia myśli ekonomicznej
  Podstawy zarządzania i marketingu
  Finanse samorządu terytorialnego
  Finanse międzynarodowe
  Wybrane problemy integracji gospodarczej
  Wykład w języku obcym
  Technologie informacyjne
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty na specjalności: Gospodarka Nieruchomościami

  Ekonomika budownictwa
  Ekonomika nieruchomościami
  Wybór koncepcji inwestowania na rynku nieruchomościa
  Wycena nieruchomości
  Podstawy zarządzania nieruchomościami
  Podstawy prawne funkcjonowania rynku inwestycyjnego i nieruchomości
  Metoda badania efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
  Elementy cegocjacji i marketingu na rynku nieruchomości
  Wycena wartości przedsiębiorstw

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |