Home > Studia I Stopnia > Edukacja Podstawowa > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Edukacja Elementarna i Informatyka - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Edukacja Elementarna i Informatyka - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Edukacja Elementarna i Informatyka - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Edukacja w nowoczesnych społeczeństwach jest podstawowym elementem sukcesu i postępu oraz zasadniczym czynnikiem tworzenia bogactwa. Niezwykle doniosła rola w procesie budowania społeczeństwa wiedzy przypada nauczycielom, którzy nie tylko przekazują wiedzę, lecz także wychowują. Na oba edukacyjne procesy położyliśmy silny nacisk przy tworzeniu specjalności "edukacja elementarna i informatyka", która przygotowuje naszych absolwentów do pracy nauczyciela i – co bardzo ważne – daje im uprawnienia do wykonywania tego społecznie cennego zawodu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Edukacja elementarna i informatyka

  Studia licencjackie

  W ramach kierunku Pedagogika
  studenci dowiadują się jaką rolę odgrywa samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego – środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów i in.), instytucji wychowania religijnego itp. Mają możliwość analizowania i oceny zjawisk społecznych, które powodują konieczność świadczenia pomocy społecznej, świadczenia usług opiekuńczych oraz pobudzania społecznej aktywności. Zawodowa aktywność absolwenta skierowana będzie wobec osób, które przejawiają objawy nieprzystosowania społecznego, demoralizacji, a także wobec osób, które weszły już w konflikt z prawem, celem przywrócenia ich społeczeństwu.

  Przedmioty kierunkowe:


      * Wybrane zagadnienia z filozofii
      * Wprowadzenie do socjologii
      * Wprowadzenie do pedagogiki
      * Wprowadzenie do psychologii
      * Historia wychowania
      * Systemy edukacyjne w UE
      * Biomedyczne podstawy rozwoju
      * Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki
      * Socjologia wychowania
      * Psychologia rozwojowa i osobowości
      * Psychologia społeczna
      * Teoretyczne podstawy wychowania
      * Podstawy komunikacji interpersonalnej
      * Praktyka wychowawczo-opiekuńcza
      * Socjologia problemów społecznych
      * Pedagogika pracy
      * Pedagogika opiekuńcza
      * Pedagogika społeczna
      * Podstawy dydaktyki ogólnej
      * Media w edukacji
      * Edukacja zdrowotna
      * Polityka społeczna
      * Praktyka asystencka wprowadzająca
      * Podstawy informatyki
      * Język obcy

  Już na pierwszym semestrze student wybiera specjalność. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Swoje fascynacje zagadnieniami pedagogicznymi studenci mogą rozwijać także uczęszczając na specjalnie dobrane przedmioty fakultatywne. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika trwają 6 semestrów we wszystkich trybach. Po drugim i czwartym semestrze oraz na trzecim i piątym semestrze studiów stacjonarnych odbywa się dwutygodniową praktykę zawodową, realizowaną w specjalistycznych ośrodkach. To właśnie bardzo rozbudowana liczba godzin zajęć praktycznych oraz ich "życiowy" charakter decydują o wyjątkowości tych studiów. Po ukończeniu studiów w WSKiZ i uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę m.in. na studiach uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
   
  Absolwent tej specjalności uzyskuje:

      * kwalifikację do zatrudnienia w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz                                    opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w zakresie nauczania zintegrowanego w                        przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w placówkach i instytucjach kształcących z            zakresu informatyki lub technologii informacyjnej
      * uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w oparciu o Ustawę Karta Nauczyciela
      * kwalifikacje pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w                rozporządzeniu MENiS z dn. 07.09.2004 r.
      * kwalifikacje merytoryczne do nauczania zintegrowanego na poziomie przedszkolnym i                    wczesnoszkolnym
      * kwalifikacje merytoryczne do nauczania przedmiotów Informatyka lub Technologia                            informacyjna w szkołach podstawowych oraz gimnazjach

  Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe:

      * Biomedyczne podstawy rozwoju
      * Historia wychowania
      * Wprowadzenie do pedagogiki
      * Wprowadzenie do psychologii
      * Edukacja techniczna
      * Edytorstwo komputerowe
      * Grafika komputerowa
      * Trening umiejętności interpersonalnych
      * Media w edukacji
      * Zajęcia umuzykalniające
      * Plastyka
      * Język obcy
      * Wychowanie fizyczne
      * Wybrane zagadnienia z filozofii
      * Wprowadzenie do socjologii
      * Psychologia rozwojowa i osobowości
      * Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych dziecka
      * Warsztat zabawy
      * Technologie informacyjne
      * Arkusze kalkulacyjne
      * Praktyka pedagogiczna
      * Szkolenie BHP
      * Przysposobienie biblioteczne
      * Podstawy dydaktyki ogólnej
      * Socjologia wychowania
      * Edukacja zdrowotna
      * Informatyka
      * Systemy i aplikacje
      * Dydaktyka informatyki
      * Teoretyczne podstawy wychowania i opieki
      * Kształtowanie kompetencji językowych dziecka
      * Kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka
      * Ekspresja artystyczna
      * Metodyka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
      * Bazy danych
      * Emisja głosu
      * Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
      * Patologie społeczne
      * Algorytmizacja i programowanie
      * Multimedia
      * Prezentacje multimedialne
      * Pedagogika pracy
      * Etyka zawodowa
      * Sieci komputerowe
      * Serwisy internetowe
      * Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Edukacja Podstawowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |