Home > Studia I Stopnia > Bankowość > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Bankowość i Ubezpieczenia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Bankowość i Ubezpieczenia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bankowość i Ubezpieczenia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Na specjalności "bankowość i ubezpieczenia" w zakresie bankowości student uzyska wiedzę o całokształcie problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych banków w gospodarce rynkowej. Treści wykładów prezentowane będą w trzech segmentach: 1. system bankowy i jego relacje z otoczeniem; 2. operacje bankowe - krajowe i zagraniczne, a także operacje charakterystyczne dla banków inwestycyjnych i hipotecznych; 3. zarządzania ryzykiem, zarówno w aspekcie przedmiotu ryzyka, jak i instrumentów je ograniczających. W zakresie ubezpieczeń student otrzyma kompendium wiedzy o ubezpieczeniach: historia ubezpieczeń i ich funkcje społeczno - gospodarcze, rodzaje ubezpieczeń, definicje i podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń życiowych, majątkowych i finansowych, zagadnienia transferu ryzyka, reasekuracji i prewencji, zasady budowy taryf, rodzaje rezerw ubezpieczeniowych, zastosowanie wskaźników ekonomicznych, wskaźników techniczno - ubezpieczeniowych, podstawy teorii ryzyka, system ubezpieczeń społecznych w Polsce, działalność funduszy emerytalnych, podstawy prawa regulującego działalność zakładów ubezpieczeniowych.
 • Praktyki
  Studenci kierunku "informatyka i ekonometria" zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych (3 tygodnie na pierwszym roku i 3 tygodnie na drugim roku). Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach i urzędach publicznych, bankach i instytucjach finansowych, portalach internetowych, sklepach komputerowych, drukarniach cyfrowych, firmach teleinformatycznych, u operatorów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej itp. Studenci odbywają fakultatywnie praktyki i staże w przedsiębiorstwach i instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach programów międzynarodowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA specjalność: Bankowość i ubezpieczenia - język obcy - informatyka - matematyka lub podstawy przedsiębiorczości
 • Tutuł uzyskany
  Liecncjat
 • Szczegółowe informacje
  Bankowośc i Ubezpieczenia

  Sylwetka absolwenta

  Sektor ubezpieczeń i bankowości znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych na polskim i europejskim rynku pracy. Wciąż poszukiwani są specjaliści posiadający rzetelną wiedzę z zakresu bankowości i ubezpieczeń. Dlatego też program kształcenia na specjalności "ubezpieczenia i bankowość" został opracowany z myślą o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.

  Ukończenie studiów umożliwi studentom znalezienie pracy w:

  1. bankach komercyjnych i spółdzielczych, zajmując się współpracą z klientami, analizą sytuacji finansowo-gospodarczej potencjalnych kredytobiorców, rozliczeniami zagranicznymi;

  2. instytucjach ubezpieczeniowych, sprzedając różne typy ubezpieczeń, w komórkach księgowych i analitycznych, a także w przedstawicielstwach funduszy emerytalnych i firmach oferujących ubezpieczenia z III filara; tworzenie własnego biura agenta lub brokera i praca na własny rachunek;

  3. instytucjach finansowych, zajmując się obrotem papierami wartościowymi;

  4. przedsiębiorstwach o różnych profilach gospodarczych w charakterze doradcy finansowego dla pozyskiwania tanich źródeł środków pieniężnych i efektywnego ich inwestowania.

  Absolwent uzyskując tytuł licencjata ma możliwość podjęcia dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich. Ponadto ma możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności na studiach podyplomowych, ubiegając się w rezultacie o tytuł dyplomowanego pracownika banku.

  Na poziomie licencjata wyposażamy studentów w certyfikat referenta ubezpieczeniowego i przygotowujemy: do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (program studiów jest zgodny z wymogami) oraz do egzaminu na agenta ubezpieczeniowego.  Program studiów

  WYBRANE PRZEDMIOTY:
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  Język angielski
  Filozofia z logiką
  Psychologia
  Socjologia
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
  Ekonomia
  Podstawy zarządzania
  Wstęp do informatyki
  Informatyka ekonomiczna
  Rachunkowość
  Finanse przedsiębiorstw
  Algebra liniowa
  Analiza matematyczna i Rachunek prawdopodobieństwa
  Ekonometria
  Statystyka opisowa i ekonomiczna
  Wstęp do programowania
  Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  Wstęp do baz danych
  Statystyka matematyczna
  Badania operacyjne
  Projektowanie systemów informatycznych
  Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych

  Przedmioty specjalnościowe:
  Ubezpieczenia życiowe
  Ubezpieczenia majątkowe
  Ubezpieczenia finansowe
  Teoria i zarządzanie ryzykiem
  Statystyka ubezpieczeniowa
  System emerytalny w Polsce
  Inżynieria finansowa
  Podstawy prawne i rynek ubezpieczeniowy w Polsce
  Prawo pracy
  Prawo cywilne
  Prawo gospodarcze
  Bankowość ogólna
  Zarządzanie aktywami i pasywami banku
  Operacje bankowe
  Zabezpieczenie i windykacja wierzytelności bankowych
  Zarządzanie ryzykiem bankowym
  Informatyka i nowe technologie w instytucjach finansowych
  Prawo czekowe
  Prawo wekslowe
  Procesy negocjacyjne i techniki sprzedaży
  Rynek finansowy UE
  Rachunkowość bankowa
  Programy i fundusze strukturalne UE
  Europejski system banków centralnych i europejski bank centralny
  Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  Wykład monograficzny
  Seminarium dyplomowe
  Pracownia dyplomowa

   

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |