Studia I Stopnia - Administracja Samorządowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiA-Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Samorządowa - W ciągu tygodnia - Opole - Opolskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

  * oryginału świadectwa dojrzałości
  * podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej)
  * 4 fotografii kolorowych (studia zaoczne), 5 fotografii kolorowych (studia dzienne)
  * ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7)
  * dowodu wpłaty wpisowego
  * orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja samorządowa

  Program specjalizacji:
   A. Kursy propedeutyczne:
  • prawo administracyjne
  • etyka życia publicznego
  • marketing instytucji politycznych
  • polityka ochrony środowiska
  • retoryka i erystyka
  • podstawy statystyki
   B. Kursy fakultatywne:
  • samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich
  • współpraca transgraniczna i przygraniczna w Europie środkowo-wschodniej
  • społeczno-regionalne aspekty integracji europejskiej
  • zarządzanie w samorządzie terytorialnym
  • demografia
  • prawo samorządu terytorialnego
  • zarządzanie kapitałem społecznym w UE
  • zarządzanie finansami publicznymi
  Perspektywy zawodowe
  Absolwent studiów na kierunku politologia posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie specjalizacji administracyjno-samorządowej. Zostanie wyposażony w umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji. Nabędzie wiedzę i umiejętności do podejmowania działań w administracji państwowej, organach samorządowych, organizacjach gospodarczych i społecznych.

  Zostanie przygotowany do podjęcia pracy między innymi w:
  • organach samorządu terytorialnego
  • sferze administracji państwowej i samorządowej
  • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
  • firmach podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej
  • urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych

Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |