Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Dzienne > Opole > Studia I Stopnia - Administracja Samorządowa - Opole - Opolskie

Studia I Stopnia - Administracja Samorządowa - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiA-Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Samorządowa - Dzienne - Opole - Opolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) * oryginału świadectwa dojrzałości * podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej) * 4 fotografii kolorowych (studia zaoczne), 5 fotografii kolorowych (studia dzienne) * ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7) * dowodu wpłaty wpisowego * orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja samorządowa

  Program specjalizacji:
  • A. Kursy propedeutyczne:
  • prawo administracyjne
  • etyka życia publicznego
  • marketing instytucji politycznych
  • polityka ochrony środowiska
  • retoryka i erystyka
  • podstawy statystyki
  • B. Kursy fakultatywne:
  • samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich
  • współpraca transgraniczna i przygraniczna w Europie środkowo-wschodniej
  • społeczno-regionalne aspekty integracji europejskiej
  • zarządzanie w samorządzie terytorialnym
  • demografia
  • prawo samorządu terytorialnego
  • zarządzanie kapitałem społecznym w UE
  • zarządzanie finansami publicznymi
  Perspektywy zawodowe
  Absolwent studiów na kierunku politologia posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie specjalizacji administracyjno-samorządowej. Zostanie wyposażony w umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji. Nabędzie wiedzę i umiejętności do podejmowania działań w administracji państwowej, organach samorządowych, organizacjach gospodarczych i społecznych.

  Zostanie przygotowany do podjęcia pracy między innymi w:
  • organach samorządu terytorialnego
  • sferze administracji państwowej i samorządowej
  • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
  • firmach podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej
  • urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |