Studia I-go stopnia: Architektura i Urbanistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I-go stopnia: Architektura i Urbanistyka - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
   Studenci na kierunku Architektura i Urbanistyka otrzymują przygotowanie w zakresie kształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania architektonicznego i urbanistycznego wszelkiego rodzaju budowli.
  Studia I-go stopnia (inżynierskie) na kierunku Architektura i Urbanistyka obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie architektury i prowadzą do zdobycia przez absolwentów:

       - zdolności tworzenia projektów architektonicznych, które spełniają zarówno wymogi estetyczne, ekologiczne, jak i techniczne,
     

       - odpowiedniej znajomości historii, teorii architektury, sztuk pokrewnych, technologii, ochrony środowiska i nauk humanistycznych,
     

       - znajomości projektowania urbanistycznego i umiejetności niezbędnych w procesie planowania,
     

       - zrozumienia relacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a ich otoczeniem, jak również relacji: budynki i przestrzeń między nimi a potrzeby człowieka,
     

       - zrozumienia zawodu architekta oraz jego roli społecznej, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji do projektu z uwzględnieniem czynników społecznych,
     

      - zrozumienia metod gromadzenia informacji,
     

       - zrozumienia projektu strukturalnego, problemów konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniem budynków,
     

       - dobrej znajomości problemów fizicznych, technicznych i techniki komputerowej oraz wiedzy na temat funkcjonowania budynków, aby zapewnić im odpowiednie warunki zewnętrzne ochronę przed wpływem klimatu,
     

      - niezbędnych umiejętności w zakresie projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych budynków w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki kosztowe i przepisy budowlane,
     

       - odpowiedniej znajomości ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w realizacje budynków oraz integracji projektów w całym procesie planowania,
     

       - odpowiedniego przygotowania do pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym oraz pomocniczych pracach związanych z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowaniem architektonicznym obiektów budowlanych.

    Perspektywy zatrudnienia

  Absolwentowi studiów zawodowych kierunku Architektura i Urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i prestiżowi, jaki łączy się z zawodem, architekci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zasilają istniejące pracownie architektoniczne lub zakładają własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Znajdują zatrudnienie w wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Zatrudniani są w pracowniach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych. Pracują przy organizacji wystaw i targów, projektowaniu scenografii, w agencjach reklamowych. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą

  Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

  Studia niestacjonarne realizowane są w dni powszednie, conajmniej 3 razy w tygodniu po godzinie 16.30 oraz w systemie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |