Home > Podyplomowe > Sieci Informatyczne > Gdańsk > Sieci Komputerowe i Bazy Danych - studia z EFS - Gdańsk - Pomorskie

Sieci Komputerowe i Bazy Danych - studia z EFS

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Sieci Komputerowe i Bazy Danych - studia z EFS - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Studia umożliwią zdobycie profesjonalnej wiedzy teoretycznej z niemal wszystkich działów informatyki wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach oraz umiejętności jej wykorzystania przy użyciu oprogramowania wiodących firm z branży IT takich jak Microsoft, Oracle czy CISCO jak i oprogramowania darmowego, dostępnego w ramach projektu GNU. Specjalistom z poszczególnych dziedzin studia pozwolą uaktualnić i pogłębić dotychczas zdobytą wiedzę, natomiast osobom niezwiązanym zawodowo z informatyką zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi we współczesnej informatyce.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Omawiane technologie dotyczą: podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemy operacyjnego, architektury i zabezpieczania sieci komputerowych i usług dostępnych w sieciach oraz projektowania i administrowania bazami danych. Dodatkowo prezentowane będą przykłady realizacji omawianych koncepcji przy wykorzystaniu oprogramowania najczęściej wykorzystywanego w praktyce gospodarczej. Ćwiczenia i projekty realizowane w grupach pod kierunkiem fachowców z poszczególnych dziedzin dadzą możliwość samodzielnej pracy z omawianymi rozwiązaniami technologicznymi. Jest to istotne z punktu widzenia ich przyszłego wykorzystywania i wdrażania w firmach i instytucjach.

  Uczestnicy
  Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności posiadający umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym. Uczestnikami mogą być zarówno informatycy chcący pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę, jak i menedżerowie aktywni zawodowo w innych obszarach korzystający na co dzień z technologii informatycznych. Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich pracowników, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na pełniejsze wykorzystanie współczesnej informatyki w pracy zawodowej.

  Kadra
  Grono wykładowców stanowią dydaktycy reprezentujący Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz trenerzy firm Microsoft i CISCO doświadczeni w opracowywaniu i wdrażaniu projektów informatycznych. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: Tomasz Borzyszkowski, Tomasz Dzido, Dariusz Kralewski, Michał Kuciapski, Bartosz Marcinkowski, Grzegorz Piotrowski.


  Program Studiów

  1. Przedmioty podstawowe
   • Systemy operacyjne Microsoft (15 godzin) logowanie do Windows Server 2008 * instalowanie i konfiguracja narzędzi administracyjnych domeny * zarządzanie kontami użytkowników i komputerów * grupy i dostęp do zasobów * polisy bezpieczeństwa * delegowanie uprawnień *administrowania obiektami w jednostkach organizacyjnych* implementacja polis grupowych * szablony administracyjne i raportowanie *audyt i monitorowanie zdarzeń.
   • System operacyjny Linux (15 godzin) instalacja i podstawowa konfiguracja systemu Linux * interpreter bash jako język programowania * podsystem plików i podstawowe prawa dostępu do plików * koncepcja procesu oraz podsystem sterowania procesami * komunikacja międzyprocesowa * system operacyjny jako środowisko programistyczne.
  2. Sieci komputerowe
   • * Architektura sieci komputerowych (20 godzin) wprowadzenie do sieci komputerowych * klasyfikacja sieci komputerowych; podstawowe pojęcia z zakresu transmisji danych * topologie sieciowe * podstawowe polecenia stosowane na urządzeniach końcowych * zasady funkcjonowania mechanizmu warstwowego * model ISO-OSI * model TCP/IP * przegląd urządzeń sieciowych * media sieciowe * praktyczne zagadnienia z zakresu okablowania miedzianego * adresowanie IP * podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania sieci lokalnych.
   • Konfigurowanie urządzeń sieci WAN i LAN (30 godzin) oprogramowanie symulujące pracę sieci rozległych * podstawowe zagadnienia z zakresu konfiguracji routera * TCP/IP warstwy transportu i aplikacji * proces routingu * Internetwork Operating System * szczegółowa charakterystyka protokołów routingu * listy kontroli dostępu ACL * skalowanie adresów IP oraz DHCP * zarządzanie przełącznikami * lokalne sieci bezprzewodowe.
   • Sieci Microsoft (10 godzin) administrowanie serwerem DNS, WINS oraz rozwiązywanie problemów * zarządzanie serwerem DHCP, integracją z usługami DNS i rozwiązywanie problemów * projektowanie bezpieczeństwa dostępu do usług sieciowych (IPSec), konfigurowanie polis sieciowych * projektowanie Wirtualnych Sieci Prywatnych (VPN) oraz dostępu bezprzewodowego.
   • Bezpieczeństwo sieci i usług internetowych (20 godzin) projektowanie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firmy; bezpieczeństwo fizyczne systemu * bezpieczeństwo sieci (szyfrowanie i popisywanie ruchu w sieci) * bezpieczeństwo dostępu do informacji, bez względu na jej położenie (plik i bazy danych) * adresacja w sieci (DNS, DHCP)*usługi dostępowe (telnet, SSH, VPN, RDP, ICA) * usługi aplikacyjne (WWW, FTP, P2P, E2P) *usługi informacyjne (RSS, e-mail, NNTP).
  3. Bazy danych
   • Relacyjne bazy danych (14 godzin) pojecie bazy danych * model związków encji diagramy * systemy zarządzania bazą danych* metoda SDM jako systematyczny opis modeli danych * zależności wielowartościowe * zależności funkcyjne * rozkład schematów relacji * badanie odwracalności rozkładów * rozkłady zachowujące zależności * postacie normalne schematów relacji * przegląd implementacji standardu języka SQL i ich odniesienie do algebry relacji i rachunku predykatów * współbieżny dostęp do bazy danych * transakcje i zjawiska niepożądane
   • Serwer PostgereSQL (10 godzin) architektura Systemów Zarządzania Bazami Danych * elementy architektury typu klient-serwer; elementy architektury przetwarzania rozproszonego * zadania administratora PostgreSQL w zakresie kont użytkowników * zarządzanie danymi * analiza wydajności DBMS * tworzenie indeksów * konfiguracja serwera PostgreSQL * schematy w PostgreSQL * definicje danych * transakcje i blokady w PostgreSQL * Write-Ahead Log, procedury wyzwalane * biblioteka libpq
   • Microsoft SQL Server (10 godzin) instalacja Microsoft SQL Server 2008 oraz SQL Server Management Studio * tworzenie i importowanie bazy danych w MS SQL Server 2008 * definiowanie tabel * indeksy * typy danych użytkownika * relacje i widoki * tworzenie kont użytkowników i grup * definiowanie uprawnień * optymalizowanie wydajności działania MS SQL Server 2008 oraz baz danych.
   • Bazy Oracle (30 godzin) wprowadzenie do bazy danych Oracle * instalacja bazy i komponentów * zarządzanie obiektami bazy danych * zarządzanie współbieżnością * koncepcja języka PL/SQL * przegląd podstawowych konstrukcji sterujących języka PL/SQL * kursory i wyjątki w PL/SQL * charakterystyka programów składowanych PL/SQL * tworzenie procedur wyzwalanych; podstawowe wiadomości o perspektywach i ich własnościach * uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników bazy danych.
  4. Zarządzanie projektem (16 godzin)
  5. Seminarium (8 godzin)

Inne informacje związane z Sieci Informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |