Rozliczanie i Kontrola Projektów Unijnych w Ramach POKL - Warsztaty Komputerowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem IIST Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rozliczanie i Kontrola Projektów Unijnych w Ramach POKL - Warsztaty Komputerowe - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania i kontroli projektów unijnych.

  PROGRAM SZKOLENIA
  Dzień I
  1.Ogólne zasady rozliczania projektów POKL.
  2.Wymogi w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego.
  Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
  Odrębny system księgowy.
  Odrębny kod księgowy.
  Zmiany w polityce rachunkowości.
  Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.
  3.Zasady konstruowania i rozliczania budżetu POKL.
  Koszty bezpośrednie.
  Koszty pośrednie.
  4.Dokonywanie zmian w budżecie projektu.
  Zmiany wymagające aneksu do umowy.
  Zmiany nie wymagające aneksu do umowy.
  5.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.
  Koszty zarządzania projektem.
  Koszty wynagrodzenia personelu.
  Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów wynagrodzenia pracowników w projekcie.
  Koszty usług zleconych.
  Koszty związane z cross-financingiem.
  Rozliczanie wkładu niepieniężnego.
  Rzeczowego.
  Amortyzacji.
  Świadczeń wolontariuszy.
  6.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów pośrednich.
  Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów pośrednich w projekcie.
  7.Zasady wypełniania wniosku o płatność.
  Omówienie poszczególnych elementów wniosku o płatność.
  Ćwiczenie praktyczne – określanie finansowego postępu w realizacji projektu.    
  8.Zasady funkcjonowania Generatora Wniosków Płatniczych.
  Wypełnianie wniosku.
  Zapisywanie wniosku.
  Tworzenie plików PDF.
  9.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku.

  Dzień II  
  1.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku (Cd).
  2.Warsztaty – Prezentacja i omówienie wyników pracy w grupach.
  3.Dyskusja moderowana  - błędy i trudności w pracy generatora wniosków płatniczych.
  4.Procedura weryfikacji wniosku o płatność.
  Okresowe wnioski o płatność.
  Końcowe rozliczenie projektu.
  Rozliczanie nieprawidłowości i korekt.
  5.Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.
  6.Kontrola projektów.
  Rodzaje kontroli.
  Przebieg kontroli.
  Informacja pokontrolna.
  7.Podsumowanie warsztatów szkoleniowych, wnioski końcowe.

  CEL SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat rozliczania i kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wskazanie najczęstszych problemów kontrolera i błędów popełnianych przez beneficjentów, a także przekazanie cennych wskazówek pomocnych w prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Inne informacje związane z kierowanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |