Prawidłowe Rozliczanie i Kontrola Pojektów Unijnych w Ramach POKL i POIG - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem IIST Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Prawidłowe Rozliczanie i Kontrola Pojektów Unijnych w Ramach POKL i POIG - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), członków zespołów projektowych a także pracowników przedsiębiorstw i instytucji, które będą dopiero aplikować o środki unijne. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.
 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM SZKOLENIA
  Zagadnienia omawiane podczas szkolenia pozwolą uczestniką na zdobycie wiedzy w zakresie:
  -kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;
  -sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
  -księgowości w ramach rozliczania dotacji.

  1. Prawidłowe Rozliczanie i Kontrola Projektów Unijnych w ramach programów POKL i POIG - zagadnienia wstępne.
  2. Wniosek o Płatność.
  3. Terminy złożenia Wniosku o Płatność:
  4. Niezbędna dokumentacja.
  3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku:
  4. Generator Wniosków o Płatność.
  5. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych.
  6. Rozliczanie leasingu.
  7. Opis dokumentów księgowych.
  8. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu.
  10.Archiwizowanie dokumentów projektowych.
  11.Zmiany w projektach unijnych.
  12.Kontrola i monitoring.
  13.Ewaluacja.
  14.Audyt.
  15.Prawo Zamówień Publicznych w projektach unijnych
  16.Wstęp do księgowości projektowej.
  17.Podsumowanie przepisów prawnych i wytycznych w zakresie dokumentowania i rozliczania projektów unijnych.
  18.Wnioski końcowe.
   
  CEL SZKOLENIA
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych z UE uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane Beneficjentom przez instytucje zarządzające, pośredniczące czy wdrażające w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). 

Inne informacje związane z kierowanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |