Podyplomowe Studium dla Pracowników Prokuratury - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studium dla Pracowników Prokuratury - Zaoczne - Koszalin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Cele: Przygotowanie słuchaczy do pracy w prokuraturach. Program studium oparty jest na Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 2007 r., nr 8, poz. 36).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchacze: Absolwenci studiów I i II stopnia. ZASADY NABORU O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom licencjata i pomyślnie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nabór na studia prowadzi się 2 razy do roku w semestrze zimowym (zajęcia od października) i w semestrze letnim (zajęcia od marca)
 • Szczegółowe informacje
  INFORMACJE O STUDIACH

  Studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Administracji stanowią uzupełnienie podstawowej oferty edukacyjnej. Pozwalają na poszerzenie lub nabycie nowej wiedzy w dowolnym momencie rozwoju zawodowego.
  Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych - z tytułem co najmniej licencjata (względnie zaświadczenie o studiowaniu na ostatnim semestrze studiów wyższych)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

  Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi - zaocznymi.
  Zajęcia odbywają się w weekendy zjazdowe co 2 tygodnie (w soboty od 9.00-19.00 i w niedziele od 8.00-15.00)

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ KURSOWYCH

  Kursy mają charakter warsztatowy i obywają się w formie 1-2 dniowych sesji. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wystarczającej liczby kandydatów (co najmniej 15- 20 osób w grupie). Zapisy do grup przyjmuje dziekanat Wydziału Humanistycznego na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa w wybranym kursie.
  Warunkiem ukończenia kursu jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu, Studenci BWSH również wpis do suplementu (część B dyplomu ukończenia studiów).


  Wybrane zagadnienia objęte programem studiów: Podyplomowe Studium dla Pracowników Prokuratury

  - Podstawy prawa
  - Wykorzystanie w pracy urzędnika najnowszych metod i technik dokumentacyjnych oraz służących komunikowaniu się na odległość
  - Budżet i finanse
  - Prokuratura (ustawa o prokuraturze, regulamin powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, struktura organizacyjna, organizacja i zakres działania sekretariatów, współpraca ze środkami masowego przekazu itp.)
  - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
  - Obieg i archiwizacja dokumentów
  - Kształtowanie wizerunku urzędnika prokuratury
  - Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz w pracy zespołowej
  - Problematyka "wypalenia zawodowego" - techniki motywacyjne, metody przeciwdziałania stresowi
  - Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |