Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu - warsztaty w zakresie obowiązków i ryzyk inwestorów budowlanych


  Proponujemy Państwu praktyczne, warsztatowe szkolenie, na którym wyjaśnimy, jakie obowiązki prawo nakłada na inwestorów budowlanych oraz w jaki sposób je prawidłowo wypełnić. Opowiemy również o ryzykach, z którymi trzeba się liczyć a także w jaki sposób można je ograniczyć.

  Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany prawa budowlanego a także wprowadzone w grudniu 2015 przepisy tzw. ustawy krajobrazowej.

  W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy pracy z zagadnieniami planistycznymi.

  W szczególności trener udzieli odpowiedzi na pytania:
  • Jakie akty planistyczne ze strony inwestora są kluczowe?
  • Jakie narzędzia do dyspozycji mają organy do ochrony krajobrazu?
  • Na jakie aspekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinni inwestorzy zwrócić baczną uwagę?
  • Jak walczyć z ustaleniami miejscowego planu?
  • Kiedy realizacja inwestycji na podstawie decyzji indywidualnych jest dopuszczalna?

  Uczestnicy warsztatów szkoleniowych zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z norm planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym.

  Korzyści dla uczestników:
  • systematyzacja wiedzy z zakresu planowania przestrzennego,
  • udoskonalenie umiejętności w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących norm planistycznych,
  • weryfikacja przydatności nabywanego gruntu oraz opłacalności przyszłej inwestycji,
  • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz zagadnienia problemowe,
  • dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii,
  • omówienie planowanych zmian w prawie, aby uczestnicy wiedzieli czego mogą się w najbliższej przyszłości spodziewać.

  Program szkolenia :

  DZIEŃ I
  1. Źródła prawa regulujące planowanie przestrzenne - systematyzacja norm prawnych.
   1. Pojęcie procesu budowlanego.
   2. Schemat przebiegu procesu budowlanego i miejsce norm planistycznych.
  2. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania.
   1. Akty określające przeznaczenie terenu.
   2. Podstawowe pojęcia ustawowe „planowanie miejscowe” i „władztwo planistyczne”.
   3. Zasady kształtowania polityki przestrzennej.
  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako akt polityki przestrzennej.
  4. Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu.
   1. Uchwała krajobrazowa jako nowe narzędzie planowania przestrzennego.
   2. Zakres i proces uchwalania uchwały krajobrazowej.
   3. Sankcje za brak zastosowania się do regulacji krajobrazowych.
  5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
   1. Charakter prawny planu miejscowego.
   2. Procedura sporządzania planu: wymogi formalne co do postępowania w tym zakresie oraz skutki ich naruszenia, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy, partycypacja społeczna w procesie planistycznym – uwagi i wnioski do projektu planu, dyskusja publiczna – opinie i uzgodnienia projektu planu.
   3. Akty „towarzyszące” projektowi planu – prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

  DZIEŃ II
  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ciąg dalszy:
   1. Treść planu miejscowego.
   2. Skutki uchwalenia planu.
   3. Możliwość zaskarżenia uchwały o planie miejscowym.
   4. Najczęstsze błędy zawarte w planach miejscowych.
  2. Rozstrzygnięcia indywidualne – ulcp i wz.
   1. Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy..
   2. Treść i elementy wniosku.
   3. Warunki dopuszczające wydanie decyzji.
   4. Terminy zakończenia postępowań.
   5. Zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć planistycznych w sprawach indywidualnych.
   6. Najczęstsze podstawy wadliwości wydanych decyzji.
  3. Nadzór i kontrola nad planowaniem miejscowym.
   1. Sądowoadministracyjna kontrola legalności planistycznych aktów prawnych.
   2. Roszczenia związane z uchwaleniem planu oraz decyzjami indywidualnymi.
  4. Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich latach.
  5. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |