Home > Studia II Stopnia > Edukacja Dorosłych > Gdańsk > Pedagogika Resocjalizacyjna - Gdańsk - Pomorskie

Pedagogika Resocjalizacyjna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika Resocjalizacyjna - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

  • Szczegółowe informacje
    Studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.
    Program, obok podstawowych treści programowych studiów pedagogicznych, obejmuje zagadnienia związane z resocjalizacją, przede wszystkim wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwiają nabycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań związanych z resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, osób dorosłych, wybranych grup społecznych, a także do uczestnictwa w systemowych inicjatywach interwencji i profilaktyki społecznej. Absolwent oprócz teoretycznej znajomości podstaw kształtowania się stosunków interpersonalnych (leżących u podstaw oddziaływania resocjalizującego) ma umiejętności z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, miedzy innymi umiejętności poprawnej komunikacji oraz analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczych pod kątem różnych poprawnych dróg komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji podmiotu (ucznia-wychowanka, klienta).
    Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży (ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich), zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej (jako zawodowy kurator sadowy), w instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej.
    Ponadto ma on specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i realizowania projektów badawczych oraz do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze swojej specjalności.

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |