Home > Studia I Stopnia > Nauczanie - Inne > Gdańsk > Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Gdańsk - Pomorskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje


  Absolwent ma podstawowe kwalifikacje zawodowe uprawniające do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
  Podczas studiów nabywa odpowiednich kompetencji niezbędnych do pełnienia roli zawodowej pedagoga-wychowawcy, na które składają się:

  • podstawowa wiedza ogólnopedagogiczna, socjologiczna i psychologiczna umożliwiająca zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i pracy opiekuńczej;

  • wiedza specjalistyczna niezbędna do udzielania skutecznej pomocy jednostce, rodzinie oraz grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych w środowisku zamieszkania, placówce oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz miejscu pracy;

  • praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej;

  • umiejętność przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej oraz projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej;

  • sprawność w zakresie praktycznego działania.

  Absolwenci tej specjalności mają umiejętności i uprawnienia nauczyciela-wychowawcy do pracy:

  • opiekuńczo-wychowawczej: w domach dziecka, bursach i internatach, świetlicach szkolnych, koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach;

  • wychowawczej, opiekuńczej i socjalnej w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej;

  • opiekuńczej, socjalnej i wychowawczej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych oraz jako asystenci i opiekunowie środowiskowi;

  • kulturalno-oświatowej w środowisku jako animatorzy kultury w domach kultury, klubach, świetlicach, ośrodkach wczasów i rekreacji, zakładach pracy;

  • w placówkach rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |