Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieŜy. Słuchaczami mogą zostać zarówno pracujący nauczycieleprzedmiotów, którzy z powodu zmiany profilu wykonywanej pracy potrzebują dodatkowych kwalifikacji w zakresie opieki i wychowania, jak teŜ absolwenci kierunków i specjalizacji, które miały w programie przedmioty pedagogiczne.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów obejmuje blok przedmiotów teoretycznych, prezentujących współczesne idee i trendy w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz przedmiotową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Oprócz wykładów przewidziane są metodyczne zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i praktyczne. Studia mają na celu kształtowanie kompetencji w zakresie diagnozy pedagogicznej, pracy metodami warsztatowymi i aktywnymi, przygotowanie słuchaczy do konstruowania programów i projektów pedagogicznych oraz nabycie umiejętności metodycznych w obszarach kultury fizycznej, dramy, plastyki muzyki.

  Studia przygotowują słuchaczy do:
  - pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - pracy na stanowisku pedagoga szkolnego,
  - pracy w świetlicach szkolnych - osiedlowych,
  - pracy w domach dziecka i internatach,
  - pracy opiekuńczo-wychowawczej w społecznościach samorządowych,
  - przeprowadzania diagnoz pedagogicznych: indywidualnych przypadków, diagnoz grup
  i instytucji,
  - kreowania warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy.

  Ukończenie Studium jest akademicką formą doskonalenia zawodowego i umoŜliwia
  uzyskanie kwalifikacji pedagoga w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  Studia trwają trzy semestry - 350 godzin.
  Zajęcia odbywają się w czasie dwudniowych sesji (sobota-niedziela) raz w miesiącu.

Inne informacje związane z Doradztwo w Edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |