Home > Studia I Stopnia > Edukacja Dorosłych > Kielce > Pedagogika - Resocjalizacja - Kielce - Świętokrzyskie

Pedagogika - Resocjalizacja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika - Resocjalizacja - W ciągu tygodnia - Kielce - Świętokrzyskie

 • Szczegółowe informacje

  Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach  proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PEDAGOGIKA ze specjalnością RESOCJALIZACJA według najnowszych programów nauczania, zgodnych ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


  Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Nauka na kierunku pedagogika z resocjalizacją trwa 3 lata to jest 6 semestrów i  kończy się obroną pracy dyplomowej (studia I stopnia-licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne). 


  Absolwenci kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacja będą mogli podejmować pracę w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, zakładach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach  karnych, placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych zajmujących się osobami niedostosowanymi społecznie.
  Wykształcenie wyższe w zakresie resocjalizacji jest szczególnie ważne dla osób starających się o pracę w policji.
   
  Absolwent uzyskuje tytuł - licencjata.


  Studenci w ramach specjalności Resocjalizacja  mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji:

  mediacja - "to dobrowolne poufne porozumienie się ludzi będących w konflikcie, którzy w obecności wspomagającego ich mediatora, starają się osiągnąć ugodę" (Mediacje w Polsce) celem zajęć jest kształcenie mediatorów;

  komunikacja społeczna - wymiana informacji. Celem zajęć jest wykształcenie u studentów następujących rodzajów predyspozycji: słuchania, zachęcania innych do udzielania informacji, autoekspresji, wpływania na zachowania innych, współpracy w rozwiązywaniu wspólnego problemu;

  techniki psychologiczne - sposoby postępowania pozwalające na rozwiązywanie specyficznych problemów 
  pojedynczych jednostek i grup;


  Zajęcia ze studentami na kierunku pedagogika prowadzą:
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu pedagogiki z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego;
  • Profesor zwyczajny doktor habilitowany z zakresu pedagogiki z Akademii Wychowania Fizycznego z Krakowa;
  • Dwóch profesorów doktorów habilitowanych z zakresu prawa i resocjalizacji z Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Profesor doktor habilitowany z zakresu pedagogiki z Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • Adiunkci, specjaliści z zakresu diagnostyki, profilaktyki, psychologii, patologii społecznych, filozofii z uczelni lubelskich, kieleckich, warszawskich i krakowskich;
   Asystenci - teoretycy i praktycy z uczelni i placówek kieleckich.

  Zjazdy na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |