Oceny Pracownicze w Praktyce - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Better Poland

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Oceny Pracownicze w Praktyce - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Cele szkolenia
  1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
   • Funkcji i procesu komunikacji menedżerskiej nastawionej na realizację celów i budowanie relacji
   • Skutecznych technik komunikacyjnych
   • Budowania zaangażowania emocjonalnego podległych pracowników
   • Metod i technik prowadzenia tzw. rozmów menedżerskich i udzielania motywującego feedbacku pracownikom
   • Celów i metod oceny okresowej
   • Korzyści wynikających z oceny
  2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
   • Stosowania technik komunikacji
   • Stosowania zaawansowanych menedżerskich narzędzi komunikacyjnych
   • Technik przekazywania informacji zwrotnej (feedback) i prowadzenia rozmowy oceniającej z pracownikiem
   • Diagnozowania poziomu rozwoju pracownika – kompetencji i motywacji
   • Wytyczania celów rozwojowych dla pracownika
   • Skutecznych metod motywowania i budowania zaangażowania pracownik
   • Wdrożenie dekalogu osoby oceniającej
  3. Wykształcenie i utrwalenie postaw:
   • Traktowania komunikacji jako najważniejszego menedżerskiego narzędzia przywódczego
   • Odpowiedzialności za jasną, zwięzłą i spójną komunikację
   • Akceptowania błędów popełnianych przez osoby i zespoły pod warunkiem wyciągania wniosków w celu zwiększenia kwalifikacji i zapobieżenia podobnym błędom w przyszłości
   • Przekonania o konieczności systematycznego feedbacku menedżerskiego
   • i budowania kultury feedbacku w organizacji i podległym zespole
   • Gotowości do osobistego modelowania i promowania oczekiwanych zachowań pracowniczych
   • Nastawienia na wykorzystanie każdej sytuacji zawodowej do zwiększania kompetencji – indywidualnego i zespołowego uczenia się
  Metody pracy:
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Ćwiczenia grupowe
  • Prezentacja PPT
  • Dyskusja
  • Test
  • Case study
  • Mini wykład
  • Scenki rodzajowe
  • Wykład interaktywny
  • Videofeedback - warsztat z wykorzystaniem kamery
  • Feedback trenera
  Czas trwania:
  14 godzin (2 dni)
  Szczegóły programu:
  I DZIEŃ:
  1. Wprowadzenie do zajęć
  2. Kluczowe kompetencje menedżera budujące jego sprawność w procesie oceniania pracowników
  3. Metody i techniki skutecznej komunikacji menedżerskiej nastawionej na udzielanie motywującej informacji zwrotnej
  4. Feedback jako kluczowa sprawność interpersonalna menedżera i wprowadzenie do prowadzenia rozmów oceniających
  5. Menedżerskie narzędzia komunikacji z zespołem – „Expose szefa” i ”Trudne rozmowy menedżerskie”
  II DZIEŃ:
  1. Wybrane menedżerskie metody i narzędzia motywowania i budowania zaangażowania pracowników. Rozmowa oceniająca
  2. Sporne problemy oceniania. Reguły , metody i procedury efektywnego oceniania pracowników
  3. Praktyka rozmów oceniających - warsztat z użyciem kamery
  4. Sesja podsumowująca

Inne informacje związane z Planowanie Zasobów Ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |