Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Produkcją > Mikołów > Nowoczesne i Oszczędne Zarządzanie Produkcją - Lean Manufacturing + Gra Symulacyjna - Szkolenie - Mikołów - Śląskie

Nowoczesne i Oszczędne Zarządzanie Produkcją - Lean Manufacturing + Gra Symulacyjna - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowoczesne i Oszczędne Zarządzanie Produkcją - Lean Manufacturing + Gra Symulacyjna - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  * Zaznajomienie ze strategią wdrażania metod redukcji kosztów oraz maksymalizacji zysków w zakresie realizowanych procesów produkcji
  * Nabycie umiejętności eliminacji wszystkich strat w procesie zarządzania i wytwarzania
  * Nabycie wiedzy o wdrażaniu systemów poprawy efektywności: TPM, 5S, logistyki wewnętrznej, SMED oraz Problem Solving
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie skierowane jest do:
  * Managerów wyższego szczebla zarządzania produkcją
  * Dyrektorów działów produkcji i utrzymania ruchu
  * Szefów działów technologicznych i jakości
  * Pracowników działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
  * Pracowników działów produkcyjno-technologicznych
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 21 - 3 dni

  Program szkolenia:

  1. Strategie i założenia Lean Manufacturing
  • "Lean Manufacturing" / „Szczupłe wytwarzanie” – przykłady zastosowania u liderów różnych branż
  • Muda to jest straty i marnotrawstwo w przedsiębiorstwie – systemy identyfikacji i redukcji
  • Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing (LM)
  • Przegląd systemów LM: 5S,TPM, SMED, KAIZEN
  2. Wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy - 5S
  • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
  • Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
  • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
  • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków”
  3. Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die)
  • Ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
  • Etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
  • Fundamentalne zasady SMED’u
  • Druki i formularze w procesie SMED’u
  • Analiza czynności w procesie SMED’u
  4. Problem Solving
  • Praca w małych grupach – TPS – Team Problem Solving (twórcze rozwiązywanie problemów, diagram Ischikawy, zasada Pareto, burza mózgów – metoda Philips 632)
  • Wizualizacja osiągnięć pracy zespołu
  • Koło poprawy Deminga – PDCA
  • Narzędzie Jest/Nie jest
  5. Przywództwo i coaching w kierowaniu pionami produkcji
  • Style zarządzania
  • Cechy przywódcze szefów produkcji
  • Motywowanie zespołów produkcyjnych
  • Zasady oceniania pracowników
  • Zasady coachingu
  6. Total Productive Maitenance (TPM)
  • Czym jest TPM – historia zarządzania
  • Określenie strategii TPM dla firmy
  • Rola Działu Utrzymania Ruchu
  7. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Dynamika zmian i przygotowywanie strategii zmiany
  • Reakcje pracowników na zmianę
  • Pokonywanie oporów wobec zmian
  8. System poprawy produktywności TPM
  • Sześć głównych strat
  • Wskaźnik efektywności TPM – efektywność wykorzystania maszyn - wskaźnik OEE
  • Obliczanie wskaźnika OEE
  • Samodzielne przeglądy – anomalia
  • Standardy czyszczenie i konserwacji
  • Metoda 5”W” – 5 x dlaczego? i „5W2H”
  9. Gra symulacyjna

  Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody "pchaj" i metody "ciągnij" i składa się czterech faz procesu.

  Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda "Just in Time", jakie są wady i zalety tego systemu.
  W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

  Po każdej fazie uczestnicy analizują wyniki (organizacyjne i finansowe) zakładu produkcyjnego. Na podstawie zidentyfikowanych problemów uczestnicy wraz z prowadzącym podejmują decyzje dotyczące wymaganych zmian w organizacji procesu realizacji produkcji.

  Metody szkoleniowe:
  • wykład
  • praca grupowa
  • gra symulacyjna
  • studia przypadków
  • dyskusja
  • zadania problemowe
  • burza mózgów

Inne informacje związane z Zarządzanie Produkcją

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |