Motywowanie Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Better Poland

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Motywowanie Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Przeznaczenie szkolenia:
  Szkolenie dla kadry zarządzającej zainteresowanej rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia motywowania pracowników oraz wdrażania systemów motywacyjnych.

  Korzyści wynikające z ukończenia kursu:
  • Wzrost efektywności systemów motywowania płacowego i pozapłacowego
  • Wzrost skuteczności zastosowań odpowiednich narzędzi motywowania
  • Obniżenie liczby i siły oddziaływania czynników demotywujących pracowników
  • Poznanie możliwości wykorzystania poszczególnych elementów motywacyjnych w całym systemie motywacyjnym firmy
  Umiejętności zdobywane podczas kursu:
  • Uświadamiania sobie wagi motywowania pracowników
  • Adekwatnego stosowania wielu rodzajów motywatorów
  • Zastosowania odpowiednich narzędzi motywowania
  • Identyfikowania czynników obniżających motywację pracowników i podejmowania odpowiednich działań zaradczych
  Metoda szkolenia:
  • Krótkie wykłady tematyczne
  • Dyskusje moderowane
  • Studium przypadku
  • Kwestionariusze
  • Burza mózgów
  • Omówienia trenerskie
  • Psychodrama
  • Warsztaty z wykorzystaniem kamery
  Czas trwania:
  14 godzin (2 dni)

  Ramowy program szkolenia:
  1. Podstawowe zasady dotyczące motywacji do pracy
  2. Tradycyjne i nowoczesne teorie motywacji
  3. Warunki skutecznej motywacji
  4. Efektywne motywowanie w zarządzaniu zespołem
  5. Płacowe i pozapłacowe systemy motywacyjne
  6. Szczegółowe motywatory pozapłacowe
  7. Motywująca informacja zwrotna – warsztat z wykorzystaniem kamery
  8. Motywowanie zespołu w trudnych sytuacjach
  9. Kierownik zespołu jako przywódca i inspirator
  10. Skuteczne nagradzanie zespołu
  11. Efektywne delegowanie zadań jako metoda rozwojowa i motywująca
  12. Podsumowanie szkolenia

Inne informacje związane z Motywacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |