Kurs-Przygotowanie do egzaminy TELC

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem British Language Centre

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs-Przygotowanie do egzaminy TELC - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs- Pzygotpwanie de egzaminu TELC
  TELC - Cerfyfikaty Rady Europy

  TELC The European Language Certificates

  TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów stworzonych w oparciu o System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy: Common European Framework of Reference.

  TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

   
  WBT - 39 lat doświadczeń

  WBT posiada trzydziestodziewięcioletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.

  Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują
  dziesięć języków europejskich.

  Uznawalność certyfikatów TELC

  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. , Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 -  certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej .

  Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w krajach europejskich

  - w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemysłowo-Handlowych. Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
  - we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL)
  - na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe
  - we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji
  - w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa
  - w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

  Podział egzaminów wg poziomów

  C2
  C1
  B2:

  B2 Certificate in English
  English Stage 3 Deutsch
  Italiano
  Français
  Russian
      
  B2 English for Business Purpose s-adVantage
  English for Technical Purposes
  Deutsch für den Beruf
      
  B1:

  Deutsch
  English
  Espańol
  Français
  Italiano
  Portuguęs
  Russian
  Nederlands
  Czech
      
  B1 English for Business Purposes - Intermediate
  B1 English for Hotel and Restaurant Purposes
  B1-Français pour la profession (new)
  B1-Portuguęs para fins profissionais (new)
      
  TELC-School

  A2+ :
      
  Sprachstands-Analyse Deutsch*
  Test Deutsch**
  Test Arbeitsplatz Deutsch***
      
  A2:
      
  Deutsch (old)
  Deutsch (new)
  English
  Espańol
  Français
      
  Italiano
  Portuguęs
  Russisch
  Nederlands
      
  Start Deutsch 2

  A1:
      
  English
  Espańol
  Français
  Italiano
  Türkçe
  Deutsch
      
  Start Deutsch 1


  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE EGZAMINÓW TELC

  1. Jak mogę uzyskać certyfikat językowy TELC?

  Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając egzamin w Ośrodkach Egzaminacyjnych na terenie Polski oraz 16 krajów Europejskich: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch.

  2. Co testują egzaminy TELC?

  Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.

  -umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
  -umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
  -umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
  -podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
  -umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

  3. Z jakich części składa się egzamin TELC?

  Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

  4. Czy certyfikat TELC przyda się w pracy?

  Posługiwanie się językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim staje się coraz ważniejsze.
  Przygotowanie do certyfikatu TELC pomaga zdobyć umiejętności językowe a nawet życiowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Zdobywamy wiedzę w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy.

  5. Kto akredytuje egzaminy TELC ?

  Akredytacje Państwowe:

  1. Zertifikat Deutsch (B1) jest dokumentem potwierdzający znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy jego uzyskiwaniu.
  2. Większość regionów niemieckich uznaje certyfikaty TELC na poziomie B1 i B2 jako dyplomy ukończenia szkół średnich.
  3. Katalonia: Egzaminy TELC na wszystkich poziomach są przeprowadzane w szkołach podstawowych i średnich.
  4. Włochy: Zertifikat Deutsch (B1) uznaje Ministerstwo Edukacji,
  5. Certyfikaty językowe TELC (poziom B2: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski) są oficjalnie uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka.
  6. Węgry, Republika Czeska: Egzaminy TELC (poziom B1, B2) otrzymały akredytacje rządowe i można je zdawać np. jako egzaminy końcowe w szkołach średnich oraz przedkładać wraz z innymi dokumentami (CV) starając się o posadę w instytucjach rządowych, czy administracji.

  Akredytacje Akademickie:

  1. W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych. Zawsze więc warto sprawdzić, czy dana uczelnia akredytowała egzaminy TELC.
  2. W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy określające poziom biegłości języka obcego w wielu kolegiach i uniwersytetach technicznych.

  Akredytacje w Firmach:

  1. We Francji i Niemczech Izby Przemysłowo-Handlowe uznają certyfikaty TELC jako dokumenty określające poziom biegłości języka obcego.
  2. Przygotowanie do egzaminów Certificate in English for Business Purposes (B1, B2) jest częścią wewnętrznych szkoleń pracowników w firmach takich jak HAPAG-Lloyd, BASF, OTTO-Versand, Bayer AG, Schwarz Pharma, Wacker - Chemie Gmbh i inne.

Inne informacje związane z języki - inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |