Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Unihokeja - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Unihokeja - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Unihokeja - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora unihokeja przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i znajomość ćwiczeń z zakresu unihokeja. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor unihokeja
 • Szczegółowe informacje
   Program ogólny kursu instruktora unihokeja

      *  Historia unihokeja
      * Przepisy unihokeja, sędziowanie
      * Rola unihokeja w edukacji młodzieży
      * Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia
      * Gry i zabawy przygotowujące do gry
      * Mini unihokej w szkole
      * Gra bramkarza – technika i taktyka gry
      * Metodyczne aspekty lekcji treningowej
      * Nabór i selekcja w unihokeju
      * Organizacja zawodów i turniejów
      * Planowanie zajęć z unihokeja
      * Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych
      * Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w unihokeju
      * Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku
         -Techniczne umiejętności zawodnika z piłką
         -Atak indywidualny
         -Atak grupowy (współpraca zawodników)
         -Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)
      * Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie
         -Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie, obrona 1x1 z
          piłką i bez piłki)
         -Obrona grupowa
         -Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach, system
          obrony stref, obrona kombinowana)
      * Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry
         -Indywidualne poruszanie się zawodnika po boisku w ataku i obronie - postawa oraz sposób
          trzymania kija; bieg przodem, tyłem; bieg ze zmianą tempa; bieg ze zmianą kierunku; starty;
         zatrzymania.
         -Podania i przyjęcia piłki kijem w miejscu i w ruchu - podania piłki w miejscu i w ruchu; dolne,
          górne i sytuacyjne; przyjęcia piłki; górnej (nogą, klatką piersiową bez wyskoku), dolnej
         (łopatką kija, stopą - podeszwą).
         -Strzały - w miejscu, biegu, z zatrzymania; rzut wolny; rzut karny; sytuacyjny.
         -Prowadzenie piłki - z boku, slalomem; ze zmianą tempa i kierunku biegu.
         -Zwody - ciałem: przodem, tyłem; z kijem i piłką; z piłką; bez piłki.
         -Niedozwolone elementy gry - blokowanie ciałem, popychanie, odpychanie, przetrzymywanie,
          uderzanie, opieranie się na przeciwniku, klękanie, kładzenie się na podłożu celem utrudniania
         gry przeciwnikowi, rzucanie kija, gra niebezpieczna i brutalna, przesuwanie własnej bramki,
         wkładanie kija pomiędzy nogi przeciwnika w celu odebrania piłeczki, gra kijem wysokim.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |