Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Tenisa Stołowego - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Tenisa Stołowego - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Tenisa Stołowego - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora tenisa stołowego przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i znajomość ćwiczeń z zakresu tenisa stołowego. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor tenisa stołowego
 • Szczegółowe informacje
  Program Kursu na Instruktora Tenisa Stołowego

  1. System szkolenia o etapy szkolenia w tenisie stołowym.

  2. Rys historyczny rozwoju tenisa stołowego w Polsce, Europie i na świecie.

  3. Struktura i funkcjonowanie PZTS i związków okręgowych.

  4. Rozwój infrastruktury tenisa stołowego. Charakterystyka sprzętu i sal do gry.

  5. Podstawy teoretyczne treningu tenisa stołowego. Struktura procesu nauczania techniki i taktyki w tenisie stołowym. Zasady nauczania i ich realizacja w procesie treningowym.

  6. Metody i formy nauczania w tenisie stołowym. Strategiczny plan rozwoju zawodnika tenisa stołowego. Charakterystyka tenisa stołowego. Model mistrza, cele szkolenia. Model talentu, dobór i selekcja. Etapy przygotowania. Organizacja szkolenia w tenisie stołowym.

  7. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (koordynacja, szybkość, siła, skoczność, wytrzymałość, gibkość). Obserwacja i analiza treningu w tenisie stołowym. Monitorowanie przygotowania fizycznego. Przygotowanie techniczne w tenisie stołowym.

  8. Rozwijanie potencjału psychomotorycznego u graczy tenisa stołowego. Trening mentalny w tenisie stołowym. Tworzenie relacji szkoleniowych. Proces grupowy. Inteligencja emocjonalna w tenisie stołowym.

  9. Trening koordynacji w teorii i praktyce tenisa stołowego. Style gry w tenisie stołowym.

  10. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki i taktyki tenisa stołowego.

  11. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej ukierunkowanej w ataku topspinowym. Trening ataku topspinowego w półdystansie – uchwyt, postawa, gotowości, praca nóg, atak forehend, bekhend, atak i kontratak, blok i kontratak, atak przeciwko obronie. Trening świadomości taktycznej. Trening obrony – obrona po lekkim ataku, po dropszocie, podcięcie i kontratak, podcięcie i przebicie. Trening pracy nóg. Trening wieloma piłkami. Trening ataku szybkiego uchwytem piórkowym. Trening serwisu, odbioru, ataku 3-piłki. Przebicie. Gra podwójna. Trening serwów w przysiadzie.

  12. Zawody tenisa stołowego, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników zawodów.  Obserwacja zawodów - rejestracja gry, analiza gry.

  13. Praktyczne wykorzystanie odnowy biologicznej w procesie szkolenia w tenisie stołowym. Zdrowie sportowca – strategie utrzymywania zdrowia.

  14. Profilaktyka zapobiegania najczęstszym urazom w tenisie stołowym. Współczesna odnowa psychobiologiczna. Zasady racjonalnego żywienia w sporcie w kontekście tenisa stołowego.

  15. Praca instruktora tenisa stołowego w warunkach kapitalizmu – zasady, kontrakty.

  16. Praca instruktora tenisa stołowego w klubie - statuty, regulaminy, odwołania, dokumentacja.

  17. Promocja i popularyzacja tenisa stołowego. Współpraca z mediami. Poszukiwanie sponsorów. Pozyskiwanie funduszy na działalność sportową.

  18. Organizacja systemu szkolenia w Klubie.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |