Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Wieczorowe > Warszawa > Kurs na Instruktora Tańca Sportowego - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Tańca Sportowego - Wieczorowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Tańca Sportowego - Wieczorowe - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora tańca przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest wysoka sprawność fizyczna i bardzo dobra znajomość i umiejętności techniczne min 1 stylu tańca (np. klasa taneczna C w tańcach towarzyskich, dyplomy i puchary na turniejach, wieloletnie doświadczenie, praktyka instruktorska, itp.).
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor tańca
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora tańca

  1.      Historia tańca w Polsce i na świecie

  2.      Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia

  3.      Teoria i metodyka poszczególnych rodzajów i stylów tańca sportowego

  4.      Technika poszczególnych rodzajów i stylów tańca sportowego

  5.      Przepisy PZTSport

  6.      Organizacja zawodów i turniejów tanecznych

  7.      Choreoterapia

  8.      Podstawy choreografii tańców sportowych

  9.      Przegląd poszczególnych rodzajów i stylów tańca:

  - Taniec nowoczesny (Hip-Hop, Electric Boogie, Break Dance, Disco Dance, Disco Show, Dance
     Show)


  - Taniec towarzyski:

  - tańce standardowe (ST): (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep)

  - tańce latynoamerykańskie (LA): (rumba , samba, cha-cha, paso doble, jive)

  - inne (boogie-woogie, charleston, mambo, polka, rock and roll, salsa)

  - Taniec współczesny

  - Taniec ludowy

  - Taniec klasyczny

  - Inne rodzaje i style, np. irlandzki, brzucha itp.

  10.  Specjalizacja

   Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |