Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Wieczorowe > Warszawa > Kurs na Instruktora Sportu - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Sportu - Wieczorowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Sportu - Wieczorowe - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie). Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor sportu
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny część ogólna kursu instruktora sportu


  -Społeczno - historyczne aspekty rozwoju sportu
  -Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców
  -Instruktor sportu jego rola i zadania w systemie szkolenia sportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych.
  -Wychowanie do sportu i przez sport
  -Rola i zakres badań lekarskich w sporcie profilaktyka
  -Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna
  -Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości
  -Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców
  -Dobór i selekcja w sporcie
  -Współzależność pomiędzy treningiem, walką sportową i procesem odnowy organizmów sportowców
  -Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu
  -Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa.
  -Metody, formy i środki szkolenia sportowego
  -Struktura i planowanie szkolenia sportowego
  -Rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego
  -Struktura organizacyjna polskiego sportu. Ustawa o kulturze fizycznej.
  -Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej
  -Zastosowanie pomocy audiowizualnych w procesie szkolenia sportowego

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |