Kurs na Instruktora Sportu - Warszawa - Mazowieckie - Polska Akademia Sportu - I2432

Home>Kursy i Szkolenia>Sport i Edukacja Sportowa>Wieczorowe>Warszawa>Kurs na Instruktora Sportu - Warszawa - Mazowieckie
 
Kurs na Instruktora Sportu - Wieczorowe
Miejsce:
Kurs odbywa się również w Lublinie i Szczecinie
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Polska Akademia Sportu

Kurs na Instruktora Sportu - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Polska Akademia Sportu.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Kurs na Instruktora Sportu - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie). Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
Tutuł uzyskany:
Instruktor sportu
Szczegółowe informacje:
Program ogólny część ogólna kursu instruktora sportu


-Społeczno - historyczne aspekty rozwoju sportu
-Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców
-Instruktor sportu jego rola i zadania w systemie szkolenia sportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych.
-Wychowanie do sportu i przez sport
-Rola i zakres badań lekarskich w sporcie profilaktyka
-Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna
-Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości
-Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców
-Dobór i selekcja w sporcie
-Współzależność pomiędzy treningiem, walką sportową i procesem odnowy organizmów sportowców
-Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu
-Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa.
-Metody, formy i środki szkolenia sportowego
-Struktura i planowanie szkolenia sportowego
-Rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego
-Struktura organizacyjna polskiego sportu. Ustawa o kulturze fizycznej.
-Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej
-Zastosowanie pomocy audiowizualnych w procesie szkolenia sportowego
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Sport i Edukacja Sportowa: