Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Piłki Ręcznej - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Piłki Ręcznej - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Piłki Ręcznej - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora piłki ręcznej przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i znajomość piłki ręcznej. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor piłki ręcznej
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora piłki ręcznej

  Wykłady

  1.Zarys historyczny dyscypliny.

  2. Zasady dydaktyczne w nauczaniu piłki ręcznej - Metody i formy nauczania.

  3.Organizacja zajęć szkoleniowych w aspekcie wybranych elementów sprawności ogólnej i ukierunkowanej oraz techniki i taktyki gry,

  4.Wpływ znajomości przepisów na organizację gry.

  5.Podstawowe zasady organizacji szkolenia.

  6.Metody kształtowania podstawowych cech motorycznych w aspekcie piłki ręcznej.

  7.Kontrola efektów treningowych.

  8.Metody obserwacji gry.

  9. Zasady naboru i selekcji.


  Ćwiczenia

  1.Gry i zabawy przygotowujące do gry.

  2.Ćwiczenia oswajające z piłką, poruszanie się po boisku.

  3.Nauczanie podań w najprostszych ustawieniach.

  4.Doskonalenie podań w trudniejszych ustawieniach.

  5.Nauczanie rzutu bieżnego.

  6.Nauczanie rzutu z przeskokiem.

  7. Nauczanie rzutu w wyskoku.

  8.Technika interwencji bramkarza.

  9.Nauczanie gry skrzydłowego.

  10.Nauczanie gry obrotowego.

  11.Nauczanie rzutu w wyskoku.

  12.Interwencje bramkarza podczas rzutów z pozycji.

  13.Atakowanie pozycyjne w pasach działania.

  14.Atakowanie pozycyjne. Współdziałanie w liniach.

  15.Atakowanie wielopozycyjne.

  16.Metodyka nauczania obrony każdy swego.

  17.Nauczanie obrony strefowej.

  18. Obrona kombinowana. Taktyka postępowania.

  19.Sytuacje przewagi liczebnej w ataku i obronie.

  20. Taktyka gry bramkarza.

    Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |