Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Lekkoatletyki - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Lekkoatletyki - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Lekkoatletyki - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora lekkiej atletyki przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i doświadczenie w ćwiczeniach lekkoatletycznych. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor lekkoatletyki
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora lekkiej atletyki

      * Rys historyczny la. Miejsce i zadania we współczesnym systemie kształcenia
      * Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich-„Mała Zabawa Biegowa"
      * Ćwiczenia sprawności specjalnej w biegach średnich. Podstawowe przepisy rozgrywania
         biegów.
      * Nauczanie techniki pchnięcia kulą i metodyka nauczania rzutów la.
      * Przepisy sędziowania pchnięcia kulą i rzutu młotem.
      * Ćwiczenia sprawności specjalnej w rzutach.
      * Technika biegu i nauczanie startu niskiego w biegach sprinterskich.
      * Przepisy sędziowania w biegach sprinterskich.
      * Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w biegach średnich i długich „Duża Zabawa Biegowa"
      * Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w rzutach.
      * Nauczanie techniki rzutu młotem- ćwiczenia doskonalące. Przygotowanie sprawnościowe w
         rzutach.
      * Nauczanie techniki w biegach sprinterskich- bieg na dystansie, doskonalenie startu niskiego.
      * Wytrzymałość specjalna w biegach średnich i długich.
      * Sprawność specjalna w biegach średnich i długich.
      * Trening dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych-nabór i selekcja w
         rzutach. Podstawowe przepisy o bezpieczeństwie prowadzenia zajęć w rzutach.
      * Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach a trening dzieci i młodzieży.
      * Kształtowanie wytrzymałości ogólnej w sprincie- „Sprinterska Zabawa Biegowa"
      * Metodyka nauczania rzutów La. Nauczanie techniki rzutu oszczepem.
      * Biegi sztafetowe. Technika i metodyka nauczania.
      * Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Sprawność specjalna w rzutach.
      * Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu oszczepem. Podstawowe przepisy i zasady
         bezpieczeństwa.
      * Metodyka nauczania w skokach. Nauczanie techniki w skoku w dal.
      * Ćwiczenia doskonalące technikę rzutu oszczepem. Nauczanie rozbiegu.
      * Ćwiczenia przygotowawcze w skokach płaskich - kształtowanie podstawowych cech
         motorycznych.
      * Nauczanie techniki rzutu piłeczką palantową. Trening dzieci w rzutach.
      * Nauczanie techniki w skoku w dal - rozbieg .Rozwój osobniczy zawodnika.
      * Biegi sztafetowe- ćwiczenia doskonalące. Trening dzieci i młodzieży w sprintach.
      * Technika i metodyka nauczania rzutu dyskiem.
      * Nauczanie techniki skoku w dal. Doskonalenie rozbiegu.
      * Wytrzymałość specjalna w biegach sprinterskich trening dzieci i młodzieży.
      * Technika i metodyka nauczania biegów przez płotki.
      * Ćwiczenia przygotowawcze w rzucie dyskiem. Podstawowe przepisy sędziowania i
         bezpieczeństwa
      * Doskonalenie techniki w skoku w dal. Ćwiczenia sprawności specjalnej skoczka.
      * Technika i metodyka nauczania trójskoku.
      * Ćwiczenia przygotowawcze w biegach przez płotki. Podstawowe przepisy rozgrywania b.
         plotkarskich.
      * Ćwiczenia sprawności specjalnej w trójskoku. Nauczanie wieloskoków.
      * Nauczanie techniki biegu przez płotki. Sprawność specjalna płotkarza.
      * Technika i metodyka nauczania skoku o tyczce. Ćwiczenia przygotowawcze.
      * Trening dzieci i młodzieży w skokach. Nabór i selekcja. Podstawowe przepisy sędziowania
         skokach.
      * Nauczanie podstawowych elementów techniki w skoku o tyczce. Sprawność specjalna
         tyczkarza.
      * Trening dzieci i młodzieży w rzutach. Kształtowanie podstawowych cech motorycznych.
      * Kształtowanie podstawowych cech motorycznych w biegach sprinterskich i przez płotki.
      * Technika i metodyka nauczania skoku wzwyż.
      * Wieloboje lekkoatletyczne dzieci i młodzieży.
      * Ćwiczenia przygotowawcze do nauczanie techniki „ftop" w skoku wzwyż.
      * Podstawy teoretyczne treningu wieloboisty. Kształtowanie techniki i podstawowych cech
         motorycznych.
      * Nauczanie rozbiegu w skoku wzwyż. Ćwiczenia doskonalące technikę „flop"
      * Trening dzieci i młodzieży w sprintach. Zasady naboru i selekcji.
      * Sprawność specjalna i ogólna w skokach.
      * Trening dzieci i młodzieży w skokach. Zasady naboru i selekcji. Podstawowe przepisy w
         skokach.
      * Wieloboje jako kształtowanie sprawności ukierunkowanej początkującego lekkoatlety.
      * Technika i metodyka nauczania chodu sportowego.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |