Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Koszykówki - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Koszykówki - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Koszykówki - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora koszykówki przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i znajomość ćwiczeń z zakresu koszykówki. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor koszykówki
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny   Kursu instruktora koszykówki

  -Planowanie zajęć z koszykówki
  -Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych
  -Przepisy koszykówki, sędziowanie
  -Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych
  -Organizacja zawodów i turniejów
  -Rola koszykówki w edukacji młodzieży
  -Wybrane aspekty psychologii sportu
  -Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w koszykówce
  -Metodyka nauczania oraz technika wykonania poszczególnych elementów w koszykówce
  -Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku
  -Atak indywidualny
  -Techniczne umiejętności zawodnika z piłką
  -Atak grupowy (współpraca zawodników poruszających się poza polem i w polu 3 sekund bez zasłon oraz z zasłonami)
  -Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)
  -Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie
  -Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie, obrona 1x1 z piłką i bez piłki)
  -Obrona grupowa (przesunięcie, przekazanie, obrona zawodnika mijającego  piłką, obrona przed ścięciem, zachowanie w obronie przeciwko zasłonom)
  -Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach, system obrony stref, obrona kombinowana)

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |