Home > Język > Angielski > Kraków > Kurs - TOEFL - Kraków - Małopolskie

Kurs - TOEFL

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Języków POLIGLOTA

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - TOEFL - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Certyfikat TOEFL uznawany jest przez ponad 6000 instytucji, firm, uczelni i programów stypendialnych w 110 krajach na całym świecie za świadectwo znajomości języka angielskiego konieczne do podjęcia tam pracy lub nauki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kurs dla osób pragnących zdać egzamin TOEFL (organizowany przez amerykańską organizację ETS), sprawdzający umiejętność stosowania, jak i rozumienia mówionego i pisanego języka angielskiego w środowisku akademickim.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs dla osób pragnących zdać egzamin TOEFL (organizowany przez amerykańską organizację ETS), sprawdzający umiejętność stosowania, jak i rozumienia mówionego i pisanego języka angielskiego w środowisku akademickim. Certyfikat TOEFL uznawany jest przez ponad 6000 instytucji, firm, uczelni i programów stypendialnych w 110 krajach na całym świecie za świadectwo znajomości języka angielskiego konieczne do podjęcia tam pracy lub nauki.

  Egzamin TOEFL przeprowadzany jest w dwóch wersjach: elektronicznej lub pisemnej i odbywa się w centrach do tego przeznaczonych w następujących miastach w Polsce: Częstochowa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa.

  W Polsce dostępna jest wyłącznie wersja pisemna i składa się ona z trzech części:

     1. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słyszanego (Listening Comprehension),
     2. test sprawdzający umiejętność rozpoznawania poprawnego pisanego języka angielskiego (Structure and Written Expressions),
     3. test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego, przy czym nie jest to tekst techniczny (Reading Comprehension).

  Wersja pisemna egzaminu TOEFL trwa około 3,5 godziny.

  Zdających egzamin TOEFL w wersji pisemnej obowiązuje także Test of Written English, w którym zdający ma 30 minut na napisanie krótkiego eseju na podany temat. Ta część egzaminu jest oceniana pod względem umiejętności organizowania wypowiedzi i formułowania myśli, a także znajomości poprawnego pisanego języka angielskiego. Szczegółowa znajomość dziedziny, której esej dotyczy, nie jest wymagana do jego napisania.

Inne informacje związane z Angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |