Home > Kursy i Szkolenia > Podatki Inne > Korespondencyjnie > Kurs - Specjalista ds. Podatków - Korespondencyjnie

Kurs - Specjalista ds. Podatków - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Specjalista ds. Podatków - Online

 • Cele
  Kurs pozwala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w dziale finansowym przedsiębiorstwa. Przystępnie i szczegółowo omawia system podatkowy obowiązujący w Pol-sce i jego regulacje zawarte w ordynacji podatkowej. Dostarcza praktycznych informacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, od spadków i darowizn, akcyzy, a także opłat skarbowych i lokalnych. W materiałach krok po kroku omówiono zasady obliczania wysokości podatków oraz wypełniania odpowiednich deklaracji podatkowych.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs: Specjalista ds. Podatków

  Program kursu

  Pakiet 1

  Lekcja 1: System podatkowy w Polsce.
  Lekcja 2: Prawo podatkowe a problem integracji z Unią Europejską.

  Pakiet 2
  Ordynacja podatkowa

  Lekcja 3: Organy podatkowe i zobowiązania podatkowe.
  Lekcja 4: Postępowanie podatkowe i kontrola.

  Pakiet 3
  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Lekcja 5: Podmiot i przedmiot opodatkowania.
  Lekcja 6: Przychody i koszty ich uzyskania.

  Pakiet 4
  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Lekcja 7: Zwolnienia podatkowe, podstawa opodatkowania, wysokość i pobór podatku.
  Lekcja 8: Amortyzacja majątku trwałego osób prawnych.

  Pakiet 5
  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 9: Podmiot i przedmiot opodatkowania.
  Lekcja 10: Przychody i koszty ich uzyskania.

  Pakiet 6
  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 11: Zwolnienia przedmiotowe.
  Lekcja 12: Szczególne zasady ustalania dochodu.

  Pakiet 7
  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 13: Podstawa obliczenia podatku i jego wysokość.
  Lekcja 14: Zeznanie podatkowe.

  Pakiet 8
  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 15: Zryczałtowany podatek od osób fizycznych, karta podatkowa.
  Lekcja 16: Księga przychodów i rozchodów.

  Pakiet 9
  Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

  Lekcja 17: Podatek od towarów i usług.
  Lekcja 18: Podatek akcyzowy.

  Pakiet 10
  Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych

  Lekcja 19: Opłata skarbowa.
  Lekcja 20: Podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Pakiet 11
  Podatek od spadków i darowizn

  Lekcja 21: Przedmiot opodatkowania i obowiązek podatkowy.
  Lekcja 22: Podstawa opodatkowania, wysokość podatku, płatnicy, zeznania podatkowe.

  Pakiet 12
  Podatek rolny i leśny

  Lekcja 23: Podatek rolny.
  Lekcja 24: Podatek leśny.

  Pakiet 13
  Podatki i opłaty lokalne

  Lekcja 25: Podatek od nieruchomości.
  Lekcja 26: Podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.

  Pakiet 14
  Podatek od gier

  Lekcja 27: Podmioty podatku.
  Lekcja 28: Podstawa opodatkowania i stawka podatku.

  Pakiet 15
  Doradztwo podatkowe

  Lekcja 29: Zagadnienia ogólne.
  Lekcja 30: Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego.

  Pakiet 16
  Kontrola skarbowa

  Lekcja 31: Organy kontroli skarbowej.
  Lekcja 32: Postępowanie kontrolne.


  Zalety kursu
  •    nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  •    duża liczba ćwiczeń, które pomagają rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy
  •    przydatne informacje dotyczące zakładania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej
  •    efektywny system powtórek
  •    4 płyty CD zawierające ćwiczenia oparte na modułach zintegrowanego programu księgowego

  Super Księga Podatkowa (wraz z 1., 4., 6. i 12. pakietem lekcyjnym)
  •    opieka doświadczonego nauczyciela
  •    możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu

  Długość kursu
  •    długość kursu: 12 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  •    średni czas nauki: 15-30 minut dziennie


Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |