Home > Kursy i Szkolenia > Księgowy > Korespondencyjnie > Kurs - Samodzielny księgowy - Korespondencyjnie

Kurs - Samodzielny księgowy - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Samodzielny księgowy - Online

 • Cele
  Ten praktyczny kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kompetencje potrzebne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. Omawia zasady ewidencji: aktywów przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania (aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, materiałów i towarów itp.). Zaznajamia z zasadami ustalania wyniku finansowego, przygotowania sprawozdań finansowych i rozliczania firmy z podatków. W kursie zamieszczono czytelne przykłady dotyczące sporządzania analizy majątku i rachunku zysków i strat.
 • Szczegółowe informacje

  Kurs: Samodzielny księgowy  Program kursu

      * Pakiet 1

        Lekcja 1: Zasady rachunkowości (w świetle ustawy o rachunkowości).
        Lekcja 2: Wprowadzenie do zakładowego planu kont.

      * Pakiet 2

        Lekcja 3: Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych.
        Lekcja 4: Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

      * Pakiet 3

        Lekcja 5: Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych.
        Lekcja 6: Ewidencja rozrachunków i roszczeń.

      * Pakiet 4

        Lekcja 7: Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami.
        Lekcja 8: Ewidencja materiałów i towarów.

      * Pakiet 5

        Lekcja 9: Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.
        Lekcja 10: Ewidencja kosztów według typów i miejsc powstania.

      * Pakiet 6

        Lekcja 11: Ewidencja wyrobów gotowych.
        Lekcja 12: Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

      * Pakiet 7

        Lekcja 13: Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania.
        Lekcja 14: Ewidencja kapitałów własnych.

      * Pakiet 8

        Lekcja 15: Ustalanie, ewidencja i podział wyniku finansowego.
        Lekcja 16: Sprawozdawczość finansowa jednostki.

      * Pakiet 9

        Lekcja 17: Ewidencja podatku dochodowego i podatku VAT.
        Lekcja 18: Fundusze specjalne.

      * Pakiet 10

        Lekcja 19: Analiza majątku (bilansu).
        Lekcja 20: Analiza rachunku zysków i strat.

      * Pakiet 11

        Lekcja 21: Podatek dochodowy od osób prawnych – zagadnienia wybrane – przychody, koszty,
        rozliczenia.

        Lekcja 22: Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia wybrane – pracodawca jako
        płatnik.

      * Pakiet 12

        Lekcja 23: Podatek od towarów i usług – zagadnienia wybrane.
        Lekcja 24: Zasady postępowania podatkowego, kontrola podatkowa i skarbowa.

      * Pakiet 13

        Lekcja 25: Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego Excel; korzystanie z funkcji Pomocy;
        podstawowe operacje; tworzenie arkusza kalkulacyjnego; zapisywanie i otwieranie
        istniejącego skoroszytu.
        Lekcja 26: Adresowanie bezwzględne i względne komórek w formułach; usuwanie błędów w
        formułach obliczeniowych; tworzenie wykresów; podział okna danych; tworzenie grafiki; praca
        z wieloma arkuszami; używanie dodatków w Excelu; używanie pakietów oprogramowania
        zintegrowanego; drukowanie arkusza kalkulacyjnego.

   

  Zalety kursu
  •    nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  •    duża liczba ćwiczeń, które pomagają rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy
  •    przydatne informacje dotyczące zakładania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej
  •    efektywny system powtórek
  •    4 płyty CD zawierające ćwiczenia oparte na modułach zintegrowanego programu księgowego

   Super Księga Podatkowa (wraz z 1., 4., 6. i 12. pakietem lekcyjnym)
  •    opieka doświadczonego nauczyciela
  •    możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu

  Długość kursu
  •    długość kursu: 12 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  •    średni czas nauki: 15-30 minut dziennie


Inne informacje związane z Księgowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |