Home > Kursy i Szkolenia > Ogrodnictwo i Projektowanie Ogrodów > Zaoczne > Warszawa > Kurs - Kosztorysowanie Prac Związanych z Zakładaniem i Pielęgnacją Terenów Zieleni - Warszawa - Mazowieckie

Kurs - Kosztorysowanie Prac Związanych z Zakładaniem i Pielęgnacją Terenów Zieleni - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Pylon S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Kosztorysowanie Prac Związanych z Zakładaniem i Pielęgnacją Terenów Zieleni - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs - Kosztorysowanie Prac Związanych z Zakładaniem i Pielęgnacją Terenów Zieleni .

  Nr kursu : KO/0349/S/16/01/O
  Typ : Otwarte
  Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych / 2 dni   
  Miejsce: Warszawa .
  Wykładowcy : Edyta Rosłon-Szeryńska.

  Celem szkolenia jest poznanie zasad kosztorysowania robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz zasad wyceny prac projektowych. Szkolenie skierowane jest do architektów krajobrazu, administratorów terenów zieleni i osób, które zetknęły się z problemem kosztorysowania  i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.
   
  Część teoretycznama formę wykładów, podczas których zostaną omówione aktualne podstawy prawne, techniczne i rzeczowe sporządzania kosztorysów, a także zasady kosztorysowania w odniesieniu do poszczególnych faz rozwoju inwestycji. W zakres tej części wchodzi przedstawienie metod i rodzajów kosztorysów, sposobów kalkulowania cen, stawek i narzutów do kosztorysu oraz tworzenia analiz indywidualnych. Uczestnicy szkolenia podczas wykładu teoretycznego poznają także zasady posługiwania się kodami CPV, sporządzania specyfikacji technicznych oraz tworzenia przedmiaru i obmiaru robót.
   
  W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zdobytą wiedzę teoretyczną zastosują w praktyce. W zakres warsztatów  wchodzi analiza i wybór kodów CPV związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, opracowanie ramowego przedmiaru robót oraz sporządzenie kalkulacji kosztorysowej wybranych robót na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej metodą szczegółową i uproszczoną.

  Program :

  Dzień I .
  • prace związane z zielenią miejską – robota czy usługa? (klasyfikacja wg kodów CPV).
  • rodzaje kosztorysów i zasady ich sporządzania na różnych etapach inwestycji.
  • podstawy prawne kosztorysowania -przegląd aktualnych przepisów prawnych,
  • podstawy rzeczowe kosztorysowania analiza i ocena katalogów normatywnych i rzeczowych
  • podstawy techniczne; zasady sporządzania przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  • ćwiczenie warsztatowe – opracowanie ramowego przedmiaru robót i zarysu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (klasyfikacja prac związanych z terenami zieleni według kodów CPV). 
  Dzień II .
  • składniki kalkulacji cenowej roboty ogrodniczej.
  • metody sporządzania kosztorysów inwestorskich
  • ćwiczenia warsztatowe – kalkulacja szczegółowa i uproszczona dla wybranej roboty związanej z zakładaniem terenów zieleni.
  • metody sporządzania kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
  • sposoby wyceny prac projektowych zw. z zagospodarowaniem terenów zieleni.
  • ćwiczenia warsztatowe – ocena przykładowych kosztorysów inwestorskich i ofertowych
  • podsumowanie i dyskusja.
  Uwaga! . Wskazanym jest by 2 dnia zajęć mieli Państwo ze sobą laptopy z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym (najlepiej MS Excel).

Inne informacje związane z Ogrodnictwo i Projektowanie Ogrodów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |