Home > Kursy i Szkolenia > Finanse - ogólne > Warszawa > Kluczowe Wskaźniki Efektywności - Key Performance Indicators - KPI - Warszawa - Mazowieckie

Kluczowe Wskaźniki Efektywności - Key Performance Indicators - KPI

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kluczowe Wskaźniki Efektywności - Key Performance Indicators - KPI - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1.    Moduł 1 - Strategia firmy a system zarządzania efektywnością
  Dość często spotykamy się ze stwierdzeniami, że firma a) jest silnie zarządzana finansowo, b) że w firmie najwięcej do powiedzenia ma sprzedaż albo, c) że firma inwestuje i buduje market share. W rzeczywistości każda z tych firm swoją uwagę strategiczną skupia na innych elementach. Firma a) koncentruje się zapewne na marży i wyniku finansowym, firma b) na dynamice sprzedaży a firma c) np. na M&A i wdrażaniu nowych produktów. Systemy Performance Measurement w takich firmach będą się różnić i będą skupione na innych elementach.

  W tej części szkolenia uczestnicy nauczą się formułować cele strategiczne firmy a następnie główne założenia systemu efektywności spójne z tymi celami. Omówiony zostanie również aspekt Kluczowych Czynników Sukcesu dla branży, w której działa dana organizacja i ich wpływ na budowę systemu Performance Measurement.

  2.    Moduł 2 - Dekompozycja celów strategicznych na piony organizacyjne, główne zadania pionów
  a system zarządzania efektywnością

  Kluczowym we wdrożeniu każdej strategii jest umiejętna jej dekompozycja na główne piony a następnie komórki organizacyjne. To samo dotyczy mierników efektywności. Odpowiednie przejście od mierników o charakterze strategicznym do mierników operacyjnych – tzw. drill down – spójne ze strategią, założeniami planu operacyjnego oraz zadaniami realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne zapewnia spójność całego systemu zarządzania w firmie.

  Uczestnikom szkolenia zostanie przekazana wiedza oraz przedstawione przykłady z zakresu dekompozycji celów i w powiązaniu z nimi mierników efektywności na coraz niższe poziomy organizacyjne.

  3.    Moduł 3 - Charakterystyka dobrego systemu zarządzania efektywnością

  W trakcie modułu zostaną szerzej rozwinięte następujące zagadnienia:
  a.    Cechy, jakimi powinny charakteryzować się mierniki efektywności
  b.    Optymalna liczba mierników efektywności
  c.    Mierniki efektywności a dostępność danych do ich raportowania
  d.    Zasady dotyczące powiązania mierników efektywności ze strategią, celami budżetowymi na dany rok, systemami kontroli jakości jak również systemem motywacyjnym
  e.    Mierniki efektywności a procesy biznesowe w firmie – mierniki efektywności dla procesów
  f.    System zarządzania efektywnością skutecznie wspiera podejmowanie decyzji menedżerskich
  g.    Powiązanie mierników efektywności z projektami poprawy efektywności realizowanymi w firmie
  h.    Różnice w projektowaniu mierników efektywności dla pionów podstawowych (np. sprzedaż, produkcja) i funkcji wsparcia (np. Finanse, HR)

  W trakcie tego modułu uczestnicy poznają cechy dobrego systemu zarządzania efektywnością. Uwaga zostanie skupiona na praktyczności i skuteczności takiego systemu dla celów podejmowania decyzji menedżerskich umożliwiających stałą poprawę efektywności.

  4.    Moduł 4 - Projektowanie mierników efektywności - warsztat

  W trakcie trwania tego modułu zespół zostanie podzielony na dwie grupy. Jedna z grup na podstawie wiedzy teoretycznej pozyskanej w trakcie szkolenia będzie projektować system zarządzania efektywnością dla Pionu Sprzedaży natomiast druga grupa dla pionu HR. Takie podejście pozwoli uczestnikom szkolenia w praktyce zastosować teorię i metodologię przekazaną w trakcie pierwszej części szkolenia. Dla celów warsztatu w sposób zamierzony wybrano tzw. funkcję bezpośrednio biznesową (Pion Sprzedaży) oraz funkcję wsparcia (Pion HR) gdyż zasady projektowania systemów efektywnością w określonych aspektach różnią się w zależności od rodzaju funkcji organizacyjnej.

  5.    Moduł 5 - System raportowania mierników efektywności

  Odpowiedni sposób raportowania i prezentacji mierników efektywności jest bardzo ważny ze względu na ułatwienie menedżerom szybkiego formułowania wniosków jak również znajdowania odpowiednich powiązań i korelacji pomiędzy różnymi wskaźnikami. Kolejny aspekt to określenie zakresu informacji jakie należy raportować na poszczególnych stanowiskach w hierarchii organizacyjnej. W praktyce zupełnie innym zakresem informacji będzie zainteresowany np. Vce Prezes ds. Operacyjnych i pracujący w jego pionie Kierownik ds. Logistyki.

  W trakcie tego modułu zostaną przedstawione uczestnikom szkolenia odpowiednie przykłady oraz sformułowane rekomendacje m.in. w jakich przypadkach lepiej jest przedstawiać dane tabelarycznie, w jakich na wykresach a kiedy łącznie. Przedyskutowany zostanie również aspekt stopnia szczegółowości przekazywanych informacji w zależności od pełnionej funkcji w organizacji.

  6.    Moduł 6 - Organizacja i przeprowadzenie projektu wdrożenia systemu zarządzania efektywnością

  Potocznym jest stwierdzenie, że wiele dobrze opracowanych strategii nie przyniosły oczekiwanych rezultatów ze względu na nieumiejętne wdrożenie. Dokładnie to samo można powiedzieć o projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania efektywnością.

  W trakcie tego modułu uczestnikom szkolenia zostanie zaprezentowany przykład rzeczywiście przeprowadzonego projektu zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania efektywnością. Bazując na tym przykładzie zostaną omówione i przedyskutowane praktyczne aspekty, które potencjalnie będą miały wpływ na powodzenie projektu jak również pozwolą zminimalizować potencjalne ryzyka.

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |